Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ESO'nın en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan mesleki eğitim alanında önemli bir adım atıldı.

Adliyede afetzedeler için dua ve saygı duruşu Adliyede afetzedeler için dua ve saygı duruşu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan mesleki eğitim alanında önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle çalışan tüm lise ve üniversite mezunları "Ustalık Belgesi" sahibi olabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ciddi ve güzel bir adım attığını söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “24 alan ve 97 dalda hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde ‘27 Haftalık Ustalık Telafi’ programına katılan ve çalışma hayatından olan tüm lise ve üniversite mezunları ‘Ustalık Belgesi’ alabilecekler. Başvurularını ise bakanlığa bağlı mesleki eğitim kurumlarına 4 Şubat’a kadar gerçekleştirilecek” dedi.

“İşletmelere destek”
Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacağını ve işletmelere asgari ücretin yarısı kadar bir destek verileceğini anlatan Kesikbaş, “Programın süresi ilgili alan ya da dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacak. Eğitimlere katılanlar, Millî Eğilim Bakanlığı’nın belirlediği hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde katılabilecek. Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi almaya hak kazanacak” ifadelerini kullandı.