(Onur Şentürk) İş yerlerinden yürüyerek çıkan savunma sanayii işçileri, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde bir araya geldi. Üyeler adına konuşan Başkan Hasan Atak, ülkenin genel ekonomik durumu ve önüne geçilemeyen enflasyon nedeni ile maaşlarının tarihte ilk defa bir kaç ay içerisinde erozyona uğradığını aktardı. Döviz kurlarındaki artışlar, artan akaryakıt fiyatları, KDV, ÖTV ve harçlara yapılan zamlar ve bunlara bağlı olarak tüm temel ihtiyaçlara gelen zamların emekçileri olumsuz etkilediğini vurgulayan Atak, ‘‘Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor, ÖTV’ninde KDV’sini ödeyerek, verginin vergisini ödüyoruz. Türk İş’in açıkladığı verilere göre Temmuz ayı açlık sınırı olan dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 11 bin 658 TL olmuş, yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL’ye dayanmıştır. Bu rakamlar dikkate alındığında maaşlarımızın şimdiden eridiği gün gibi ortadadır. Biz Türk Harb İş Sendikası işçileri olarak Buradan soruyoruz: Eylül ayı geliyor. Kiralar nasıl ödenecek, çocukların eğitim giderleri nasıl karşılanacak, okul servis ücretleri nasıl ödenecek? Çocuklarımız okula giderken nasıl kahvaltı edecek? 3 öğün sağlıklı nasıl beslenecek?  Özellikle Savunma Sanayiimize yönelik olarak da şunları ifade etmek istiyoruz; Savunma sanayisinde gücü olmayan hiçbir devlet ekonomik bağımsızlığını sürdüremez. Savunma sanayisinde elde edilebilecek güç, ülkenin sadece dışarıdan askeri teçhizat, araç, savaş uçağı, helikopter ve savaş gemileri almasıyla mümkün değildir. Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi ile mümkündür. Bu da tamamen kendini yetiştirmiş tecrübeli ve kalifiyeli personellere bağlıdır.  Askeri harcamaların Türkiye'de her geçen gün artmasına rağmen bu harcamaların tecrübeli ve kalifiye çalışanlara yansımaması başlı başına bir sorundur’’ şeklinde konuştu.

‘TEMEL ÜCRETLERİMİZ YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNE ÇIKARILMALI’

Ülkenin içinde bulunduğu krizi işçilerin yaratmadığını söyleyen Atak, ‘‘Döviz kuru artışlarının nedeni biz değiliz. Ekonomik krizin faturasını neden biz ödüyoruz? Ülkemizin yaşadığı büyük kriz nedeni ile buradan öncelikle konfederasyonumuz Türk İş’e, Genel Merkezimize çağrımız sorunlarımızın çözümü noktasında hükümetle gerekli görüşmeleri acilen yapmaları ve çözümsüzlük halinde tüm ülke genelinde bir eylem planı hazırlamalarıdır. Buradan hükümete çağrımız ise ivedilikle işçi maaşlarını gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı artışı yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz. Savunma Sanayii işçilerinin yoksulluk sınırı altına düşen ücretlerine acilen savunma sanayii destek primi verilmesini istiyoruz. Gelir vergisinde adil bir düzenleme getirilmesini, tüm ücretlilerden vergi alınmaması veya yüzde 10 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Vergi adaleti sağlanarak kazanca göre verginin alınacağı sistem kurulmasını talep ediyoruz. İşçilerin alım gücünü ve yaşam kalitesini yükseltecek ücret politikaları uygulanmasını, otomatiğe bağlanan akaryakıt zamlarının durdurulmasını, yapılan zamların geri çekilmesini, temel ücretlerimiz yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmasını, ücretler, maaşlar yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmesini, kıdem Tazminatındaki hak kayıplarının telafi edilerek hak ettiği değere ulaştırılmasını, işçiyi, emekçiyi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesini talep ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.