(Ufuk Azbay) Eylemde basın açıklamasını Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Zafer Karadağ yaptı. Kamuda tasarruf paketiyle toplu sözleşme hükümlerinin engellendiğini ifade eden Karadağ, kamu çalışanları olarak sorunlarına çözüm beklerken yeni sorunların ortaya çıktığının altını çizdi. Karadağ, “Son 20 yıllık süreçte, demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar, bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi.

‘ Kazanımlara

Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 lira kesinti yapıldı” dedi. Tasarruf tedbirleri ile Personel servis hizmetinin kaldırıldığı, Koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağının açıklandığını aktaran Karadağ servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmediklerine vurgu yaptı. Karadağ, “Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Anayasa’da belirtilen hakkımız, Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, Hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez” diye konuştu.