Tepebaşı’nda Üniversite Caddesi ile Fidan Sokak kesişiminde yol olarak kullanılan arazinin tel örgüyle çevrilmesiyle alakalı Tepebaşı Belediyesi açıklama yaptı.

Gözden kaçırmayın

‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı ‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı

Muhatap sahibi Osman Sarı, Anadolu Üniversitesinin üst geçit yapmak amacıyla söz konusu araziyi istimlak edip 5 yıl içinde inşa etmemesi sonucu zaman aşımına düştüğünü söylemişti. Hak sahiplerinin dava açması üzerine mülk tekrar Osman Sarı ve diğer hissedarlara geçip son aşamada ise belediyenin yeşil alan ilan edip istimlak uygulamamasının üzerine vatandaş çözümü tel örgüde bulmuştu.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, arazinin tapu kayıtlarında Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın 25 Aralık 1992 yılından itibaren 49 yıllık süre ile bedelsiz tam yararlanma hakkı olduğu ifade edilerek, "İlçemiz Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi ile Fidan Sokak köşesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yol ve yeşil alanda kalan, tapunun 2 bin 122 ada, 107 parselinde kayıtlı 840 metrekarelik taşınmaz malikleri tarafından, özel mülkiyetleri olduğu ve Tepebaşı Belediyesi tarafından istimlak edilmediği gerekçeleri ile tel örgü ile kapatılan parsel üzerinde; tapu kayıtlarında 25 Aralık 1992 tarihinde 4376126 yevmiye numaralı kayıt ile ‘Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı lehine 49 yıl süre ile bedelsiz intifa hakkı vardır’ şerhi bulunmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Yapılacak işlemlerin Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülebileceği belirtilen açıklamada ayrıca "Söz konusu şerhten anlaşılacağı üzere bu taşınmazdan yararlanma hakkı Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfında olup; gerekli iş ve işlemlerin ilgili kurum tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir" denildi.

Anadolu Üniversitesinden alınan bilgiye göre ise, tellerle çevrilen alanın üniversitenin mülkiyetinde olmadığı ifade edildi.