Değerli dostlar! Kalan ömrümüz geçen ömrümüzden daha hayırlı, adaletli, huzurlu, güvenli, bereketli, sağlıklı, başarılı, merhamet ve sevgi dolu olsun. Gönlülerde sevgi, merhamet, hoşgörü ve hakkaniyet pınarları fışkırsın. Vicdanlarda empati ve hakkaniyet deryaları oluşsun. Kin, husumet ve düşmanlıklar son bulsun. Toplumsal murakabe ve muhasebe yapılmadıkça kötü hasletlerden arınmak mümkün mü?

Çaresizlikler mukadderdir. Çaresizliği yaşayan iyi bilir. Vicdan sahibiyim diyen çaresizliğin murakabe ve muhasebesini yapmadıkça kanayan yaralar kapanmaz. Yaralar kanadıkça sıkıntılar bitmez. Mukadderatın hayır, güven, hakkaniyet, bereket, merhamet, sevgi ve huzur yönlü tecellisi için insana düşen murakabe ve muhasebe yapmaktır. Çaresizliğe etkin çözümlerin başında dilek, gayret ve dua gelir.  Furkan suresi ayet 77’de Allah: “Duanız olmasa Allah, size ne diye değer verir?” buyuruyor. Bu ilahi buyruk doğrultusunda murakabe ve muhasebe gerekir.

Çaresizlik, kurt saldırısında canını kurtarmak için çırpınan kuzunun hâli gibidir. Çoban için kurt saldırısından kurtulmak isteyen kuzunun vaziyetini görmekten daha anlamlı murakabe, kuzunun çaresizliğine çare olmaktan da daha ehven muhasebe ne olabilir? Murakabe, insanın kendini sorgulaması... Geçmiş ve geleceğiyle kendini değerleyip daha iyiye ve daha güzele doğru yol planlamasıdır. Planlamanın hayata geçirilmesi de muhasebedir.

Malum, aylardır coğrafyamıza yeterli yağmur düşmüyor. İnsan, yağmura muhtaç... Hem de çok… İnsanlar birbirine mağduriyet gözyaşı döktürdükçe coğrafyalar rahmet yağmurlarına hasret kalması da mukadderdir. Huzur, güven ve adalet için insanların birbirlerinin sevgi ile merhametine ihtiyacı var. Aciz, muktedirden ihtiyacının karşılanmasını ister. Rab muktedir, kul acizdir. İnsan usulünce ihtiyacını Rabbinden ister. Kulun Rabbinden isteme usulü gayret ve dua iledir. Araf suresi ayet 55’de Allah: “Rabbinize yalvara yakara, için için dua edin. O haddi aşanları sevmez.” buyuruyor.

Acısıyla, tatlısıyla bir mali yıl daha geride kaldı. Mali yılı kimisi kârla kimisi de zararla kapattı. Mali yıl, tüm dünyanda ortak kabul görmüş. Hangi takvim sistemi olursa olsun zaman odaklıdır. Bu bir hesap kitap işi… Zaman aylara, haftalara ve günlere bölünmüş ama kimsenin zamanı durduramayacağı da hakikat! İnsanın zamana hükmedemeyişi ise kulluk aczindendir.

İnsanın kudretini sınırlayan hükmün sır düğümünü çözmeye kimin gücü yeter, deyip yeni mali yılda birbirimize güzel dilek ve dualarda bulunmayı yeğleyelim. Öfke, kin, husumet, merhametsizlik, adaletsizlik, hasetlik ve düşmanlık son bulsun diyelim.  Sadece bir fakirin eline üç-beş kuruş koymak sadaka değildir. Merhamet, sevgi, adalet ve güven verici davranışlarda bulunmak sadakanın âlâsıdır.  Mağdura, muhtaca sorununu gidermek için el uzatmaktan daha etkin sadaka ne olabilir? İnsanlara adil ve merhametli davranmak duanın esasıdır, esası!

Mali yıl muhasebesi yapıldı. Vicdani muhasebeyi de unutmamalı. Herkes yaşamına çeki düzen vermeli. İnsan yaşamının vaz geçilmezlerinden merhamet, adalet, huzur, güven, hayır, bereket, sağlık ve başarı unsurlarının muhasebesi gerekir. İnsan kendisinde layık gördüğü merhameti, sevgiyi, huzuru, güveni, hayrı, bereketi, adaleti, sağlık ve başarıyı başkalarına da layık görmedikçe muhasebesinde denklik sağlayamaz. İnsanlık birbirini ezip geçmeyi kafasından silmedikçe sıkıntılardan kurtulamaz!

Vicdani murakabesi düzgün olanın mali muhasebesi de düzgün olur. Merhamet, sevgi, huzur, güven, hayır, bereket, sağlık ve başarı etkinliği sadece insanın kendisine yönelik değildir. Başkalarının huzur, güven, hayır, bereket, sağlık ve başarısına zarar veren bilsin ki vicdan muhasebesi çökmüştür.  Murakabe yapmayan sağlıklı muhasebe tutamaz. Başkasına zorluk çıkaran müşkülünü aşamaz!

Günümüzde pek çok insan patlamaya hazır barut fıçısı...  İnsanların tahammül gücü sanki iflas etmiş gibi. İnsanlık neden bu hâle geldi ya da getirildi?

Ömrünüz uzun, kazancınız bereketli olsun! Hoşça kalın! Dostça kalın!

Yunus Emre GÜLLÜ-14 OCAK 2022 / Milli irade