Espark Alışveriş Merkezi önünden başlayan yürüyüş Adalar Mevkii’nde sona erdi. Yürüyüşün sonunda Demokratik Kadın Platformu adına Berivan Özkara basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca kadınlar iktidar aleyhinde sloganlar attı. Geçimin zor olduğunu dile getiren Kara, tüm geçim yükünün kadınların sırtında olduğunu ifade etti. Özkara, “Emekliliğin hayal, güvenceli çalışmanın rüya, açlık sınırında ücret almanın lüks sayıldığı bir hayata mahkûm ediliyoruz. Fazla mesaiden ek işe koşturup yine de geçinememeyi, aynı işe verilen düşük ücretleri, ilk işten çıkarılan olmayı, haklarımızın gasp edilmesini, kölece çalışmayı, insanlık dışı yaşam koşullarını hak etmiyoruz! İnsanca bir yaşam istiyoruz! İşyerinde, sokakta, okulda, evde can korkusuyla yaşamaya, tacizcilerin, istismarcıların, kadın katillerinin kollanmasına, “işten atarız” tehditlerine, mobinge, tacize, baskıya, cinsiyet eşitsizliğinin derinleştirilmesine, sermaye iktidarına da tek adamına da artık yeter, diyoruz. Şiddetsiz bir yaşam istiyoruz” diye konuştu.

‘MÜCADELEMİZİ ÖRGÜTLÜYORUZ’

2022 yılında 334 kadının öldürüldüğüne vurgu yapan Özkara söz konusu ölümlerden 245’in şüpheli kadın ölümü olduğunu söyledi. Özkara  “Medeni haklara yöneltilen gerici saldırılara çocukların, gençlerin tarikat karanlığına mahkûm edilmesine, diyanetiyle, tarikatıyla, medya organları ile kadınlara kölece bir yaşamı telkin edenlere, kadınların hayatlarını ve haklarını kazanma mücadelesinin karşısına yasaklarla dikilenlere, lgbti+’ları hedef haline getirip ötekileştirilenlere, nefret politikalarını sistematikleştirenlere “hayır” diyoruz. Özgür bir yaşam istiyoruz! Şiddete karşı koruma mekanizmaları etkin uygulanmıyor, verilen yargı kararları ile failler cezasızlıkla ödüllendiriliyor, boşanmalara arabuluculuk getirilerek kadınların boşanabilmesinin önüne bir engel daha konuyor. Medeni kanun değiştirilerek yıllarca mücadele ederek kazandığımız haklarımız elimizden alınmak isteniyor” şeklinde konuştu. İktidarın genç kadınların güvenli kampüs, demokratik ve laik eğitim talebini görmezden geldiğini aktaran kara gençlerin gelecek kaygısının kara delik gibi büyüdüğünü savundu. Özkara, “ 22 yıllık iktidarında kindar nesiller yaratmak arzusuyla eğitimi gün be gün gericileştiren, tarikatların cirit attığı bir alan haline getiren AK Parti hükümetlerinin emperyalistlerin dünyayı paylaşmak üzere uyguladığı savaş politikalarına ortaklığı Ortadoğu’yu da kan gölüne çeviriyor. Filistin’deki, Rojova’daki savaşlardan kadınların payına daha çok acı, zulüm, şiddet düşüyor. Rant için doğamız, yaşam alanlarımız talan ediliyor. Doğa olayları felaketlere dönüşüyor. 6 Şubat depremlerinde bölgeyi acılarıyla baş başa bırakanlar hala İliç’te siyanürlü toprak altında olan 9 canımızı bile çıkaramıyor. İşte tüm bunlar ve daha fazlasıyla üzerimize yıkılanlara karşı her gün mücadeleyle yazılan birikimimizi eşit, özgür, şiddetsiz bir hayatı kurmak için büyütüyoruz. Susmuyoruz, sinmiyoruz. Tarihimize, kadın dayanışmasının gücüne yaslanıyoruz. Savaşa karşı barış sözümüzü, sömürüye ve yoksulluğa karşı insanca yaşam talebimizi, şiddete karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi örgütlüyoruz” sözlerini kaydetti.