31 Mart yerel seçimlerinden sonra Ak Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde özellikle bırakılan borç listelerinin Belediye binalarına asıldığını gördük.

Devralan Belediye yönetimleri bu borçları ödeyecek.

Bu arada bazı belediyelerde yapılan usulsüzlükler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce Ak Parti’de bulunan Sivrihisar Belediyesi ile ilgili de bazı usulsüzlükler olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Sivrihisar Belediyesi’nin mülkiyetinde olan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa aykırı olarak Belediye iştiraki olan şirkete ücretsiz devredilen 15 işyerinin Belediye bünyesine geri alınıyormuş.

***

Ne olacak? İşyerleri Belediye iştiraklerine verilmiş diyebilirsiniz.

Ama devlet öyle demiyor.

Belediyeye ait işyerlerinin işletme hakkının herhangi bir ihale düzenlenmeden belediye şirketine ücretsiz tahsisi, yapılan incelemeler sonrasında şaibeleri de beraberinde getirebilir.

Önceki belediye başkanı Hamid Yüzügüllü’nün ve belediye başkan yardımcısı Hüseyin İlhan’ın belediye mevzuatına aykırı olacak şekilde ihale düzenlemeden belediye şirketine işletme hakkının ücretsiz devredilmesi; sonrasında ilgili yerlerin şirket üzerinden kişilere ihale edilmesi belediye kaynaklarını ilgili şahısların zarara soktuğunu ortaya koyuyor.

***

Söz konusu durum, 2021 yılında belediyeyi denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörünün yaptığı tespitlerde, Belediye Mevzuatına aykırılık olarak nitelendirilmiş ve dönemin belediye başkanına ihtar edilmiş. Başkontrolörün hukuka aykırılığı tespit edip raporlama yapması üzerine önceki yönetim tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı ve o tarihten sonra da bedelsiz devirlerin artarak devam ettiği yapılan denetimler sırasında ortaya çıkmış.

Tespitlerin düzeltileceğine dair taahhüt alınması nedeniyle de herhangi bir işlem yapılmamış.

***

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise şunları söylüyor.

"Amacımız, Sivrihisarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörün  belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.

"Bu tespitler diyor ki:  belediyenin kendi şirketi bile olsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmadan belediye meclis kararı ile belediyeye ait taşınmazın işletme hakkının devredilmesi veya kira verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle mevzuata aykırı olarak alınan yok hükmündeki meclis kararlarını yerine getirenlerin cezaya maruz kalacakları unutulmamalıdır."

Maliye Müfettişlerine özellikle yazı yazdığını da belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yazı sonucunu beklediğini ve gereken denetimlerin devam ettiğini ifade ediyor.