Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin çeşitli Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.


İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı  ve  adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik  Belgesi  Aslı  veya  Noter  Tasdikli  Sureti  (Profesör  ve  Doçent  kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Ayrıntılı bilgi için tıklayın