Yapılan açıklamada, kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması amacıyla yapılacak yeni tesislere, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına, mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verileceği belirtildi. Tohum işleme, yaş meyve sebze işleme, meyve sebze kurutma gibi tesislerinin inşaat yapımı ve makine ekipman alımlarının da hibe desteğinde olduğu anlatılan açıklamada, “Bitkisel ürünleri işleyen tesislerin yapımı için konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmaktadır. Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir” denildi.