Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

Sevimli köpek tramvayda uyudu Sevimli köpek tramvayda uyudu

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, 6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimlik mesleğinin serbest icrasını engelleyen çeşitli hükümler getirildiğini savundu.  Yeni düzenlemeyle muayenehane hekimlerinin, muayenesine başvuran hastaların teşhis ve tedavisini özel hastane ve tıp merkezinde yapabilmesi, özel hastane veya tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapması ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması koşuluna bağlandığını dile getiren Şenel, “Boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabileceği, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacağı kuralı getirilmiştir. Düzenleme, sağlıkta dönüşümle tıkanan sistemi işletebilmek için muayenehane hekimlerinin teşhis ve tedavi imkanlarını kısıtlayarak serbest çalışma haklarını ellerinden alma çabasıdır” dedi. Düzenlemenin fiili sonuçlarına değinen Şenel, “Özel hastanelerde muayenehane hekimlerince tedavi yapılamayacak olmasıdır, çünkü bu şartlarda ilimizde ve çoğu ilde sözleşme yapılabilecek kadro sayısı çok yetersiz olacaktır. Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler daha önce farklı düzenlemelerle sınırlandırılmışken serbest hekimlerin özel hastane ve tıp merkezlerinin olanaklarından faydalanması da neredeyse imkansız hale getirilmiştir. Bu durum meslektaşlarımız kadar muayenehanelerde tedavisi başlamış yahut başlayacak olan hastaları da mağdur edecektir” şeklinde konuştu.