Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasının uzun süredir depreme dayanıklı olup olmadığı tartışılır durulur.

Benim bildiğim 1999 Marmara Depremi sonrasından beri.

Yazarımız Arif Anbar da zaman zaman köşesinden dile getirdi ve yönetime bazı sorular sordu ancak şimdiye kadar yanıt alamadı.

Tıp Fakültesi Hastanesi gerçekten de önemli bir sağlık kuruluşu.

Sadece Eskişehir’e değil çevredeki illerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

Bu nedenle sağlım olup olmadığı önemli.

Yüzlerce hasta yatıyor, binlerce çalışanı var.

***

Gazetelerde de yer alan bu sorunu İYİ Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM gündemine taşıdı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği soru önergesi ile konunun aydınlatılmasını istedi.

Hetipoğlu’nun soru önergesinde de belirttiği gibi;

Eskişehir deprem riski ile karşı karşıya olup; Kuzey Anadolu Fay hattı ile Gediz Fay hattına yakın.

Yerel medyada sıkça yer alan haberlere göre; Eskişehir’in en önemli hastanelerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinin depreme dayanıklı olup olmadığı da sürekli tartışılagelmektedir.

***

34 yıllık geçmişe sahip ESOGÜ Tıp Fakültesi hastanesi Eskişehir’in en yüksek binalarından olan; her gün ortalama 5-6 bin yurttaşımıza hizmet veren bu kurum için depreme karşı dayanıklılık testlerinin ve analizlerinin yapılması son derece önemlidir.

Tabi sadece Tıp Fakültesi değil; Eskişehir’de olup Sağlık Bakanlığına bağlı, tüm kamuya açık insanların zaman geçirmek zorunda kaldıkları hastaneler, Tıp Fakültesi ve özel hastaneler de dahil, sağlık ocakları ve benzeri yerlerin mutlaka performans analizlerinin yaptırılıp; bu analizlerin sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılması büyük önem arz ediyor.

***

Bir de Hatipoğlu’nun sorduğu sorulara bakalım.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinin depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin Bakanlığınız nezdinde yapılmış veya başlatılmış çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmaların durumları ve sonuçları nelerdir?

ESOGÜ Tıp Fakültesi için depreme dayanıklılık testi ve analizleri yapılmadı ise; Fakültenin depreme dayanıksız olduğu haberleri doğrultusunda, bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız çalışma ne zaman başlayacaktır?

ESOGÜ Tıp Fakültesi hastanesinin tabanından su çıktığı ve bu suyun sürekli boşaltıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise Bakanlığınız nezdinde buna ilişkin bir çalışma başlattınız mı? Başlattınız ise bu çalışmalar nelerdir?

Eskişehir bünyesinde Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların depreme dayanaklılık durumu nedir? Bu kurum ve kuruluşlara en son ne zaman deprem performans analizleri yapılmıştır? Bunların sonuçları nelerdir?

Eskişehir’de “olası bir deprem durumunda” Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda alınacak tedbirler nelerdir?

Bugün itibariyle; Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çürük raporu verilen bina sayısı kaçtır? Bu binalar hangileridir? Bu binalar için hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

Bekleyip göreceğiz yanıt gelecek mi?