Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sürdürülebilir şehirler konusunda küresel amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmek ve yerelleştirmeyi bir politika olarak benimsiyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir alan açmak ve harekete geçmelerini desteklemek amacı ile uygulanan proje ile sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında iş birliği geliştiriyor.

İkinci atölye çalışması yapıldı

 

İKİNCİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

 

Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Projesi hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, katılımcılar gençlik politikası üretme, takım çalışması, AB projelerine katılım gibi konularda yaygın eğitim ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılıp yeni tecrübeler elde etti. Gerçekleştirilen atölye çalışmasının ikinci gününde katılımcılar sürdürülebilir şehirlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sundu. Atölyeye, sürdürülebilir şehirler konusunda çalışmalar yapan konuşmacılar katılım sağladı. Dcube kurucu ortağı Başak Demir Saral, döngüsel ekonomimin sürdürülebilirlik üzerine olan etkisini İzmir yerelindeki örneklerle anlattı. Rainforest Alliance Kıdemli Program Temsilcisi Furkan Can Öncü, sürdürülebilir tarım hakkında bilgi verdikten sonra verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle tarım ile uğraşan insanlara nasıl yardım ettiklerinden bahsetti. Son konuşmacı olan Pedallı Hayatlar Proje Yürütücüsü Barış Çayırlı, bisiklet kullanan insanların karşılaştıkları hak ihlalleri ve onlara karşı aldıkları önlemleri ve farkındalık çalışmalarından bahsetti.