10.05.2017, 10:20

Geçmiş / Gelecek !

______ 80 Milyon Nüfuslu Anadolu Halkının Eğitim
Seviyesi ; İlkokul 4. Sınıf Seviyesindeymiş !

* Kültür Seviyesi Düşük Bu Halkın,
__ Doğru Yol Partisini Nasıl İktidar Yaptığını ? !
Süleyman Demirel ’ e Çankaya Köşkünü Verip –
Kendi kendine Nasıl, “ Şah – Mat ” Dediğini ? !
__ Anavatan Partisini İktidara Nasıl Taşıdığını ? !
Turgut Özal ’ a Çankaya Köşkünü Verip – Kendi
Kendine Nasıl, “ Şah – Mat ” Dediğini ? ! Ve Bu
Kararlarını Değiştirip – Bu Partileri TBMM.’ den,
Nasıl Dışarı Attığını ? ! Kim Bilmez ki ? !
______ Temel İçgüdü ;
1 ) Bir Canlı Türünün Bütün Bireylerinde Akıl Ve
Düşünceden Bağımsız Olarak – Doğuştan Gelen
Bilinçsiz Her Türlü Hareket Ve Davranışları !
2 ) Organizmayı, O Türe Özgü Amaçlara Ulaşmak
İçin Sürükleyen Davranış Eğilimi. / TDK. Sözlük.
______ Evrenin Kurucusu Allah Can Verdiklerine,
Kedi / Köpek / Eşek / Yılan / Keçi / Geyik / Balık /
. . . , / Leylek Ve ( İnsan ) ’ lara ! ) Temel İçgüdü
Davranışları Vermiştir. Yapılan Araştırmalarla,

İyi – Kötü

Güzel – Çirkin

Kaliteli – Kalitesiz / ( . . . , )
Defolu – Mükemmel Vb. Gb. Kavramların,

Allah Tarafından Yüreklere Verilen,
______ Temel İçgüdülü Davranışlardır !
Eğitim Seviyesi İlkokul 4. Sınıf Seviyesinde Olan,
Anadolu Halkının Sandığa Gitmeden Önce,
______ Ey Türk Gençliği !
Birinci Vazifen ; Türk İstiklalini,
Türk Cumhuriyetini İlelebet Muhafaza Ve Müdafaa
Etmektir. Mevcudiyetinin Ve İstikbalinin Yegane
Temeli Budur. Bu Temel, Senin En Kıymetli
Hazinendir. İstikbalde Dahi, Seni Bu Hazineden
Mahrum Etmek İsteyecek, Dahili Ve Harici
Bedbahtların Olacaktır. Bir Gün, İstiklal Ve
Cumhuriyeti Müdafaa Mecburiyetine, Düşersen !
Vazifeye Atılmak İçin İçinde Bulunacağın Vaziyetin
İmkan Ve Şeraitini Düşünmeyeceksin ! Bu İmkan
Ve Şerait, Çok Namüsait Bir Mahiyette Tezahür
Edebilir. İstiklal Ve Cumhuriyetine Kastedecek
Düşmanlar, Bütün Dünyada Emsali Görülmemiş
Bir Galibiyetin Mümessili Olabilirler !
______ Cebren Ve Hile ile Aziz Vatanın ;
Bütün Kaleleri Zapt Edilmiş, Bütün Tersanelerine
Girilmiş, Bütün Orduları Dağıtılmış Ve Memleketin
Her Köşesi, Bir Fiil İşgal Edilmiş Olabilir. Bütün Bu
Şeraitten Daha Elim Ve Daha Vahim Olmak Üzere
Memleketin Dahilinde, İktidara Sahip Olanlar ;
___ Gaflet Ve Dalalet Ve Hatta Hıyanet İçinde
Bulunabilirler. Hatta Bu İktidar Sahipleri Şahsi
Menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleri İle
Tevhit Edebilirler. Millet Fakr – ü Zaruret İçinde
Harap Ve Bitap Düşmüş Olabilir !
______ Ey Türk İstikbalinin Evladı !
İşte Bu Ahval Ve Şerait İçinde Dahi, Vazifen ;

Türk İstiklal Ve Cumhuriyeti ’ ni Kurtarmaktır !

Muhtaç Olduğun Kudret , Damarlarında ki ;
Asil Kanda Mevcuttur. / Mustafa K. Atatürk ’ ün,
Türk Gençliğine Hitabesini Okumalı ! Daha Sonra ;
Sandığa Gidip – Medeni Cesaretinizle Mayalanmış !
Kültürünüzü ; Allah ’ sı, Temel İçgüdünüzü Kullanın !

______ Allah ; Türk Milletine, Bir Daha İstiklal Marşı
Yazdırmasın ! ) Diyen, Mehmet Akıf Ersoy Yazdığı ;
İstiklal Marşı ’ ının, 5. Kıtasında Ne Güzel Yazmış !

__ Arkadaş ! Yurduma Alçaklara Uğratma Sakın !
Siper Et Gövdeni, Dursun Bu Hayasızca Akın !
Doğacaktır Sana Vadettiği Günler Hakkın !
Kim Bilir, Belki Yarın, Belki de Yarından da Yakın !
_____ Mavi Gözlü Sarışın Kurt
Dağlarda Tek Tek Işıklar Yanıyordu.
Ve Yıldızlar Öyle Işıltılı Öyle Ferahtılar ki !
Şayak Kalpaklı Adam Nasıl ? Ve Ne Zaman ?
Geleceğini Bilmeden Güzel Ve Rahat Günlere
İnanıyordu Ve Gülen Bıyıklarıyla Duruyordu ki !
Mavzerinin Yanında Birdenbire Beş Adım
Sağında O ’ nu Gördü. Paşalar, O ’ nun
Arkasındaydılar. O, Saati Sordu. Paşalar,
“ Üç ” Dediler. Sarışın Bir Kurda Benziyordu.
Mavi Gözleri, Çakmak Çakmaktı. Yürüdü,
Uçurumun Başına Kadar Eğildi Durdu.
Bıraksalar İnce Uzun Bacakları Üzerinde
Yaylanarak Ve Kararlıkta Akan Bir Yıldız
Gibi Kayarak Kocatepe ’ den
Afyon Ovasına Atlayacaktı. / Nazım Hikmet Ran
______ Bağımsız Bayrak Altında Yaşamak !
Egemenlik Halkın Elinde Olan Toplumla Yaşamak !
İçin ; Geçmişte, Bu Vatan Uğruna, Çok Mutluluklar /
Çok Umutlar / Çok Yürekler Çok Kanlar Toprak Oldu !
__ Gelecek Günlerde de Yürek Dolusu Mutluluklar Ve
Güzellikler Yaşamak İçin ; 16 Nisanda Mutlaka Oyunu
Kullan ki ! Gelecekte Yaşanacaklarda Payın Olsun ! ! !

__ Evet Veya Hayır / Her Şeyin, ( Hayır ) ’ lısı Olsun !
______ Sizinle, Ortak / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.
20 Nis. 2Bin17 ’ de, “ Ç a k ı ş a n T e ğ e t l e r ” de,
Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla, . . . ,

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@