Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin yönelimlerine göre hangi meslekte başarılı olabilecekleri test bataryası ile belirlenmeye başladı.

Hanımeli Sokak’ta Ramazan dönemi Hanımeli Sokak’ta Ramazan dönemi

Test bataryası, Bireylerde belirli bir işlevi ya da ilişkili özellikler topluluğunu geniş bir şekilde değerlendirmek için bir arada uygulanan, birbiriyle ilişkili testler grubu ya da dizisidir. Test bataryasıyla yapılan testlerin mesleki yönelimleri belirlemesiyle ilgili olarak bilgi veren Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, “Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre belirlenen yönelimlerini bu test bataryası ile ortaya çıkarıyor ve başarılı olabilecekleri meslek alanları hakkında önerilerde bulunuyoruz. Ortaokul son sınıf ve lise 9. Sınıf öğrencilerine yönelik bu çalışma okulumuzda ücretsiz olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciye uygun 5 meslek dalı ortaya çıkarılmakta”
Mesleki beceri test bataryasının, öğrencinin ilgi, beceri ve yeteneklerini ölçerek başarılı olabilecekleri meslek alanlarında bilgi verdiğini söyleyen Müdür Kabadayı, sözlerine şöyle devam etti:

“Mesleki test bataryası, mesleki yatkınlık testi, uygulamalı beceri testi ve öğrenme stilleri testinden oluşmaktadır. Mesleki yatkınlık testi ile öğrencinin belirli etkinliklere olan ilgisi, isteği ve bunları yapabilme yeteneği ile belirli mesleklere karşı ilgisi, isteği ve birtakım özelliklere sahip olma durumu belirlenmektedir. Test sonucunda alınan puanlara en fazla 3 meslek grubuna olan yatkınlığı ortaya çıkarılmaktadır Uygulamalı beceri testi ile öğrencinin algılama kapasitesi, el kol ve zeka koordinasyonu, aritmetik akıl yürütme yeteneği, üç boyutlu uzaysal algı yeteneği ve simetri yeteneği belirlenmektedir. Kolb öğrenme stilleri testi ile öğrencinin hangi öğrenme stiline uygun olduğu belirlenmektedir. Uygulamalı beceri testi, mesleki yatkınlık testi ve öğrenme stilleri testi sonuçlarının veri tabanına girilmesiyle öğrenciye uygun 5 meslek dalı ortaya çıkarılmakta ve en iyi öğrenme yöntemi önerilmektedir.”