Halk arasında ‘Mor bebek’ hastalığı olarak bilinen ve doğumsal bir kalp hastalığı olan Fallot Tetralojisi tanısı alan Elias M.’nin ameliyatı ESOGÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emrah Şişli tarafından gerçekleştirildi. Başarılı operasyonu değerlendiren ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Uçar, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emrah Şişli ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sülü şu açıklamada bulundu:


Sağlığına kavuşan Elias’ın önünde artık mor değil, pembe bir hayat var
“Yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda artık doğumsal kalp hastalıkları anne karnında iken tespit edilmekte, doğum sonrasında bir girişim veya ameliyat gerekliliğine göre doğumla ilgili tüm süreçler başarıyla yönetilmektedir. Ülkemizin çoğu kesiminde doğumsal kalp hastalığı tanısı geç konan hasta sayısı çok az olup son yıllarda tanık olduğumuz Orta Doğu ve Güney Batı Asya ülkelerinden göçler nedeniyle tanısı atlanmış hasta sayısında artış mevcuttur. Bu hastalardan biri olan Elias’ın durumunda da görüldüğü üzere bu tip ameliyatlar yüksek ölüm riski içermektedir. Elias’ın hastalığına, yani Fallot Tetralojisine özgü olan anomaliler, kalbin karıncıkları arasında geniş bir delik, aort ana atardamarının kalbin sol karıncığı yerine her iki karıncıktan kan alması, sağ karıncık duvarında ileri derecede kalınlaşma, sağ karıncıktan akciğer atardamarına doğru çıkışta ve kapakta darlıkla birlikte Elias’a özgü tüm sağ akciğer atardamarında gelişme kusuru bulunmaktaydı. Başarılı bir ameliyat ile Elias’ın kalbindeki delik kapatılmış, tüm sağ akciğer atardamarı boylu boyunca yama ile genişletilmiş, sağ karıncık çıkımında darlık oluşturan kaslar kesilerek genişletilmiş ve sağ karıncık ile akciğer atardamarı arasına kapaklı suni damar grefti yerleştirilmiştir. Sağlığına kavuşan Elias’ın önünde artık mor değil, pembe bir hayat vardır. Ancak bu süreçte Elias düzenli olarak takip altında olacaktır.”