Tematik Alan 1: Yenilikçi Malzeme ve Biyomalzeme Teknolojileri başlıklı çalıştay, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Araştırma Merkezi ve Araştırma Laboratuvarı koordinatörleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıların katılımlarıyla ESOGÜ Ar-Ge Koordinatör Yardımcısı Fen Bilimleri Sorumlusu Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak koordinatörlüğünde düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kıvrak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı ile 12. Kalkınma Planları’nda kimya, malzeme, biyomalzeme, elektronik gibi sektörlerin Tematik Konu 1: Yenilikçi Malzeme ve Biyomalzeme Teknolojileri alanına girdiğine dikkat çekerek, ESOGÜ’de faaliyet gösteren araştırma merkezi ve laboratuvarlarının yüksek katma ve etki değerli, yenilik odaklı bilimsel araştırmalar ürettiğini belirtti.

Çalıştay programı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) Müdürü Prof. Dr. Onur Koyuncu’nun ARUM’un imkanlarını tanıtmasıyla devam etti. Prof. Dr. Koyuncu, ARUM’un ESOGÜ’lü tüm araştırmacılara açık olduğunu belirterek hem cihazların hem de ARUM’daki laboratuvar alanlarının etkin kullanımı konusunda üniversitedeki öğretim üyelerine her türlü desteği verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Koyuncu’nun ardından Biyomalzeme Teknolojileri oturumunda konuşan Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Uysal ve Doç. Dr. Hüseyin Avcı ESTEM’in imkanları, çalışmaları, merkezin donanım ve cihazları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çalıştayın ikinci oturumunda Sensör ve Enerji Malzemeleri Araştırma Grubu (NanotechSEM) araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Şefika Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Yıldız, Nanoteknoloji ve Enerji Depolama Araştırma Laboratuvarı (NEDAL) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Recep Yüksel, Adsorpsiyon ve Adsorban Geliştirme Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Tümsek, İleri Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Neşe Öztürk araştırma grubu ve laboratuvarlarının tanıtımını yaptı. İleri Organik Sentez Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Arif Kıvrak, Soğuk Plazma Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Tamer Akan, Biyomalzeme Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Mine Toker, Polimer Sentezi, Polimer Kompozit ve Biyomalzeme Geliştirme Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Demet Topaloğlu Yazıcı, ve koordinatörlüğünü Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel’in yaptığı Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı çalışanlarından
Arş. Gör. Sevde Demir yapılan çalışmalar ve iş birliklerini anlattı.

Çalıştay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ile Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ulutan’ın sektöre yönelik hizmet önerileri, iş birliği önerileri ve katılımcıların çalıştay değerlendirmeleri ile sona erdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarının ve gruplarının iç ve dış paydaşlara tanıtılmasını, akademi ve sanayi iş birliği faaliyetlerinin güçlendirilmesini amaçlayan 7 tematik alandan oluşan çalıştay serisinin 2023 yılı Bahar Dönemi’nde tamamlanması planlanıyor.