ESOGÜ Hukuk Fakültesi Yayınları’nın ikinci kitabı “Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller” yayınlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Yayınları’nın ikinci kitabı “Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller” yayınlandı.

Gözden kaçırmayın

Eskişehir’in balkonları çiçek açtı Eskişehir’in balkonları çiçek açtı

Zeynep Damla Işık’ın yazdığı “Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller” adlı kitap üç bölümden oluşuyor. “Eşya Taşıma İşlerinde Yük ve Gecikme Zararından Doğan Sorumluluk” başlıklı ilk bölümde; Türk Hukukunda eşya taşıma işlerinin düzenlenme şekli; taşıma sözleşmesi kavramı, unsurları ve hukuki niteliği; taşıma sözleşmelerinde yük ve gecikme zararı bakımından sorumluluk süjeleri, taşıyıcının sorumluluğunun hukuki niteliği ve şartları ile sınırlı sorumluluk esası konuları işleniyor.

“İlliyet Bağını Zayıflatan veya Sarsan Özel Hallerin Yük ve Gecikme Zararından Doğan Sorumluluğa Etkisi” başlıklı ikinci bölümde; illiyet bağını zayıflatan veya sarsan sebep olarak öngörülen özel hallerin illiyet bağını kesen sebeplerden ayırt edilmesi, alelade eşya taşıma sözleşmeleri bakımından öngörülmüş özel haller, taşınma eşyası taşıma sözleşmesi bakımından öngörülmüş özel haller ve illiyet bağını kesen veya zayıflatan yahut sarsan sebep olarak ileri sürülemeyecek haller ele alınıyor.
“Özel Hallere Dayanma Hakkı” başlıklı üçüncü bölümde; taşıyıcı dışında özel hallere dayanma hakkını kullanabilecek diğer kişiler, özel hallere dayanma hakkını kullanan kişilere düşen ispat yükünün mahiyeti, özel hallere dayanma hakkının kullanılmış olmasının ispat yüküne olan etkisi ve özel hallere dayanma hakkının kaybedilmesi konuları ele alınıyor.