Üniversitede Koronavirüs salgını başladıktan hemen sonra hızla eğitimler düzenlendiğini aktaran Şenocak,‘‘ Bu salgının bir pandemiye dönüşüp ülkemizde görülmeye başlamadan önce eğitimleri tamamlamıştır. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından hazırlıkları tamamlanan pandemi eylem planları, hızla hayata geçirilmiştir. Ana binadan fiziken ayrılmış bir hastaneye ilaveten acil servis ve yoğun bakım düzenlemeleri yapılıp gerekli kişisel koruyucu ekipman ve teçhizat ilaveleri sağlanmıştır. Hastanemiz Mikrobiyoloji anabilim dalı Covid-19 Real-time PCR testi için yetkilendirildikten sonra ve ilk testler 31 Mart 2020 tarihinde çalışmaya başlamış ve Eskişehir’deki tüm hastanelere hizmet verecek şekilde 7/24 hizmete girmiştir. Bugüne kadar toplam 5204 test Covid-19 tanı laboratuvarımızda çalışılmıştır. Tanıya yönelik testler yürütülürken risk altında olan ünitelerde tarama testlerine başlanmıştır. Üniversitemiz tüm kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ederken Aile hekimliği araştırma görevlilerimizde il sağlık müdürlüğü çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla görevlendirilmiştir. Üniversitemiz ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda temas zincirinin taranması ile hastalığın hangi kaynaktan yayıldığı, bundan sonra kimlerin risk altında olduğu konusunda yol gösteren ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli rolü olan filyasyon çalışmalarına başlamıştır. Koronavirüs ile mücadelede dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak üniversitemiz Hematoloji anabilim dalının diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde yürüttükleri immün plazma tedavisine yönelik çalışmalar başlatılmış olup verilecek ilk tedavi için hazırlıklar olanca hızıyla sürdürülmektedir’’ ifadelerini kullandı.