Önceki yıllara kıyasla proje sayılarını büyük ölçüde arttıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 2021 yılında pek çok çalışmaya imza attı.

Önceki yıllara kıyasla proje sayılarını büyük ölçüde arttıran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 2021 yılında pek çok çalışmaya imza attı.

ESOGÜ’nün bu projeleri Üniversite-Sanayi iş birliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ve rektörlük bünyesinde ilgili kurum kuruluşlarla imzalanan iş birliği protokolleri odağında yer alıyor. Bu yıl bilimsel çalışmaların hizmete sunulması ve ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla Üniversite-Sanayi ve Kamu İş Birlikleri Hizmetleri kapsamında 10 proje için harekete geçildi. Projeler yerli enerji ve yerli teknolojide Ar-Ge, cerrahi eğitim simülatörü, diş hekimliğinde yapay zeka destekli tedavi yöntemi geliştirilmesi, akıllı merkezi kumanda ve kontrol sistemi mimarisine ilişkin algoritma geliştirme gibi tasarıları içeriyor.

Tonlarca kömür sokağı kapadı Tonlarca kömür sokağı kapadı

Geçtiğimiz aylarda ESOGÜ bünyesinde bir girişimcilik kompleksi kurulması yönündeki projeyle kuluçka ve ön kuluçka ofisleri, prototipleme atölyesi, eğitim ve toplantı salonları ile girişimcilik kompleksinin oluşturulması hedefleniyor. Bu iş birliklerinin yanı sıra 38 proje TÜBİTAK tarafından çeşitli proje türleri kapsamında destek almaya hak kazandı. Mühendislik ve Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Tıp ile Ziraat Fakültelerinde görevli akademisyenlerce tasarlanan projeler yeni bilgiler üreterek bilimsel yorumların yapılmasına, teknolojik problemlerin çözümlenmesine katkı sağlayacak. ERASMUS+ KA2 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım ile Turizm Fakültelerinden 5 proje yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ya da uygulanması amacıyla hibe desteği alarak hayata geçirilmek üzere onaylandı.

ESOGÜ sanayiye model olması hedefiyle “Eskişehir Model Fabrika” projesi için Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile, enerji dağıtım sektöründe yapay zeka destekli akıllı sistemler geliştirilmesi amacıyla EnergyHUB Ar-Ge ve Teknoloji Sistemleri Anonim Şirketi ile, “Orman Bilim Parkı” kurulması için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile, “Uçak Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi İş birliği” için 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile, Eskişehir Barosu ve Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası ile çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını öngören protokoller de imzaladı.