‘Güney Avrupa’da Medyaya Güven Oluşturmak: Kamusal bir görev olarak gazeteciliğe destek” projesi kapsamında Eskişehir’de görev yapan gazetecilerin katıldığı çalıştaya, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyelerinden gazeteciler Doğan Satmış, Üstüner Ünügür ve Tülay Şubatlı ile Yüksek Kurul Üyesi ve TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca katıldı. Haller Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteciler mesleğinde çalışan emek veren herkesi kutladığını belirterek, “Gazetecilik yaparken ilkeli olmak gerekir. İlkeli gazeteciler görevlerini yaparken meslek ilkelerine uyarak çalışırlar” dedi. Yüksek Kurul Üyesi Doğan Satmış da gazetecinin tanıtımı yaptı. Sosyal medya etiğinden söz eden Satmış, bu mecrada da şeffaflık, saygı, sorumluluk, özgürlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemli olduğunu söyledi. Daha sonra katılımcı gazeteciler de medya etiği konusunda görüşlerini açıkladılar.