Eskişehirlilerin verimli Alpu Ovasına kömürlü termik santral kurulmasına karşı verdiği ve elde ettiği başarı halen hatırlardadır.

Vatandaşlarla birlikte başta belediyeler, sivil toplum kuruluşlarının topyekün verdiği mücadele karşısında geri adım atılmış ve termik santral kurulması ortadan kalkmıştı.

Şimdi yine o verimli arazilerde Kömür Ocağı Projesi ile ilgili süreç yeniden başlatılmak isteniyor.

Bu sürecin tekrar gündeme gelmesiyle Eskişehir’in dinamikleri anında harekete geçti.

Başta Eskişehir Kent Konseyi olmak üzere Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları tepkilerini gösterdi.

***

Süreci şöyle bir hatırlayalım.

Odunpazarı Bölgesinde bulunan Sevinç mahallesine, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kömür Ocağı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ÇED süreciyle birlikte ne yazık ki tekrar gündeme geldi.

TKİ tarafından Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunun üzerindeki Sevinç Mahallesinde açılmak istenen yer altı kömür ocağı ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına karşı, vatandaşlar, demokratik kitle örgütleri ve belediyeler birlikte yürütülen mücadele ve sonrasında açılan davaların sonucunda Eskişehir İdare Mahkemesi verdiği kararda Valiliğin ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararını iptal etmişti. Ardından Danıştay 14. Dairesi, bu kararı iptal eden Eskişehir 2. idare mahkemesinin kararını onamış ve Danıştay 14. Dairesi’nin verdiği onama kararıyla birlikte Sevinç Mahallesinde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmişti.

***

Ancak yeraltı kömür ocağı projesiyle ilgili Bakanlık tarafından ÇED süreci başlatıldı.

Bu projenin hayata geçmesi halinde bölgenin tarım ve hayvancılık açısından büyük bir zarar gereceği kaçınılmaz.

Artan hayat pahalılığı karşısında ve çiftçilere karşı uygulanan politikalar nedeniyle zaten çok zor durumda olan tarım daha da zor duruma düşecek.

Can çekişmekte olan hayvancılık da hepten yok olacak.

Hayvanlar hastalanacak, toprak, hava ve suyumuz kirlenecek. Bu Kömür Ocağı Projesi, çok büyük çevre sorunlarına yol açacak. Tüm dünya fosil yakıt, özellikle de kömür üretim ve kullanımını bırakıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçmişken, ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden zenginken; bizim hala fosil yakıt, özellikle de kömür üretim ve kullanımında ısrarcı olmamız akıl ve bilim dışıdır.

***

Eskişehirliler nasıl kömürlü termik santral projesinde büyük bir mücadele vermişse, aynı mücadeleyi Sevinç mahallesindeki projeye karşı da verecektir.

Ve bundan da başarıyla çıkacaktır.