Toplumun en mağdur kesimlerinden olan emekliler yine mağdur olmak istemiyor.

Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde Ankara’da son zamanların en kapsamlı etkinliklerini gerçekleştirerek seslerini duyurmak istediler.

Emekli kuruluşların birleşimiyle gerçekleştirilen bu etkinliğe sendikalar da destek verdi.

Böylece daha rahat bir hayat sürdürebilmenin anlamlı bir mücadelesini verdiler.

“Büyük Emekli Mitingi” adı altında düzenlenen bu etkinlikte, emeklilek istek ve taleplerini dile getirdiler.

***

Emekliler adına yapılan konuşmalarda;  bugün bu ülkenin emeklilerinin sokakta olduğu, emekli maaşlarının, bayram ikramiyelerinin düşüklüğüne, emekliler arasında yaşanan eşitsizliğe, yaratılan mağduriyetlere dikkat çektiler.

Emekliler ile ilgili şimdiye kadar çok şey yazıldı, çizildi.

Seslerini de öyle yüksek perdeden duyuramadılar.

Belki bu miting onların seslerinin biraz daha iyi duyulmasına ve taleplerinin yerine getirilmesine neden olur.

***

Emekliler talepleri ise şöyle dile getirdiler.

- Emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret.

- Emekli aylıkları; pirim günü esas alınarak ve intibak yasası çıkarılarak yeniden düzenlenmesi, aylık bağlama oranları dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde milli gelir artışı dikkate alınarak yükseltilmesi.

- 3600 ek gösterge mağdurlarının haklarının verilmesi.

- Memurlara verilen 8 bin 77 liranın bütün emeklilerin aylıklarına yansıtılması ve ayrımcılığa son verilmesi.

- Asgari ücret çekirdek ailenin insanca yaşam normlarına göre belirlenmesi ve en düşük emekli maaşının bu orandan aşağı olmaması.

- Sağlıkta katkı paylarının tamamen kaldırılması.

- Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyinde az olmamak kaydıyla miktarı ve sayısının arttırılması.

- Sendika hakkının engellenmesine son verilmesi, sendikalarına açılan kapatma davalarının geri çekilmesi.

- Emeklilere toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanların tamamını kapsayacak biçimde düzenlenmesi.

- Güvenli bir çevre, yaşanabilir bir doğa hakkının tanınması.

- EYT'lilerin tüm haklarının verilmesi ve emeklilikte yaş şartının kademeli ve adil bir şekilde düzenlenmesi.