Ziyarette Türkiye genelinde sorumlu 11 Adet Lisanslı dağıtım şirketlerindeki sorunlar ve 1984 yılından beri kullanılan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği görüşüldü. Başkan Adıgüzel, ‘‘Bu yönetmelik bir hayli eskimiş olduğundan günümüzdeki ihtiyaçlara teknik olarak cevap vermekten uzaktır ve yamalı Bohça haline gelmiştir. Halbuki uluslararası standartlar devamlı olarak yenilenmekte ve güncel tutulmaktadır. AB üyeliği konusunda bir hayli yol kat etmiş olan ülkemizde bu konuda da adım atılması isabetli ve zaman kazandırıcı olacaktır. Bilindiği üzere AB üye ülkelerinde elektrik tesislerinin projelendirilmesi, uygulanması (tesis edilmesi) ve başlangıç ve periyodik denetim ve kontrol işlemlerine ilişkin kurallar ve esaslar CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) teşkilatının çıkardığı EN standartlarına (Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır)  uygun olarak yapılmakta ve ayrıca çeşitli direktifler göz önüne alınarak yürütülmekte ve yönetilmekte olup tüm ilgili meslek mensupları da bu esas ve kurallara uygun olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. EN standartlarıda IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ) tarafından çıkarılan ve tüm dünyada geçerli olan IEC standartları ile büyük oranda örtüşmektedir. Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan ile yaptığımız bu görüşmede Ülkemizde kullanılan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğimize uyarlanması için görüşlerimizi bildirdik. Sayın Tancan, Bakanlıktaki Enerji işleri Genel Müdürü ve Daire Başkanları ile Görüşüp Tekrar bir toplantı yapacağımızı bizimle paylaştılar’’ diye konuştu.