Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında düzenlenen “Hasır Örme Kursu” katılımcılara el becerilerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor. Kursun katılımcıları, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlarken, aynı zamanda yeni istihdam olanakları da yaratıyor.Söz konusu hasır örgü ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, bölge ekonomisine can suyu olacak ve katılımcıların maddi olarak güçlenmesine katkıda bulunacak. Bu sayede, yöresel el sanatları hem kültürel hem de ekonomik açıdan bölgeye önemli bir değer katacak. Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi, bu tür girişimlerle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemekte ve yöre halkının refahını artırmayı hedefliyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesinin bir bileşeni olan yöresel el sanatlarının yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan bu girişim, sadece kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı yeniden canlandırmakla kalmıyor,  aynı zamanda bölge halkına ekonomik ve sosyal açıdan yeni fırsatlar sunuyor.

El sanatları, kültürel mirasımızın en değerli parçalarından biridir ve geleneksel bilgi ve becerilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayarak kültürümüzün sürekliliğini garanti altına alır. Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında açılan "Hasır Örme Kursu," bu değerli mirası yaşatmayı ve yöresel el sanatlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Editör: Onur Şentürk