(Ufuk Azbay) İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını Eğitim Sen TİS Genel Merkez Hukuk Sekreteri Özlem Tolu yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme, müdür ve müdür yardımcılığı sözlü mülakat sınavlarının sonuçlarının açıklandığını belirten Tolu, Millî Eğitim Bakanlığı’nda mülakat ile eğitim yöneticileri belirlenirken, liyakat ve yeterlilikten çok ‘sadakat’, ‘yandaşlık’, ‘sendikal ve siyasal kayırmacılık ilişkilerinin öne çıkması düşündürücü olduğunu kaydetti. Tolu, “İçerik ve uygulanma şekli bakımından yargısal denetimi olanaksız kılan mülakat uygulaması torpile, siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu için iktidar ve MEB tarafından benimsenmekte, her yıl sonuçlar açıklandığında benzer itirazlar gündeme gelmektedir.

Eğitimcilerden1

Mülakat uygulamasıyla nesnel ve objektif bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı açıktır. Yönetici adaylarının değerlendirilmesinde objektif ölçütlerin kullanılması yerine mülakat uygulamasının tercih edilmesi torpile dayalı kayırmacılığı güçlendirmektedir. Bu sınavların sonucunu belirleyen, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargılarıdır. Mülakat sınavına yönelik tepkiler mülakatı yapan yetkililerin tarafsızlığı ve güvenilirliğinin olmadığını açıkça göstermektedir” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarihi bir skandala imza attığını savunan Tolu, iki üyelerinin idareci atamasında en yüksek sınav puanlarını almalarına rağmen, mülakatta 60 puanın altında bırakılarak tercih yapmalarının ellerinden alındığını iddia etti. Tolu, “Mülakat emek hırsızlığıdır! Eskişehir il milli eğitim müdürü vicdanınız rahat mı? Uydurma bahaneler ile bir eğitim emekçisinin onurunu kırmaya hakkınız yoktur.  Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır” diye konuştu.