Ortak basın açıklamasını eğitim sendikaları adına Hürriyetçi Eğitim Sen Şube Başkanı Erol Ger yaptı. 2004 yılından başlayarak okul öncesinden üniversiteye kadar bütün öğretim programlarının değiştirildiğini belirten İlk köklü değişikliğin 2006, 2007 yıllarında yaşandığını, 2017,2018 eğitim öğretim yılından itibaren bütün öğretim programlarının bir kez daha değiştirilerek uygulanmaya başlandığını kaydetti. Ger, “Yeni programlarla birlikte eğitim sisteminin dayandığı felsefeden öğretim yöntem ve tekniklerine, ölçme-değerlendirmeden ders kitaplarına kadar kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Geçmişte yapılan müfredat değişikliklerinde temel felsefi dayanak, laikliği ve bilimi büyük ölçüde dışlaması, bireyciliği, bilim dışılığa dayanmasıydı. Bugüne kadar yapılanlar yeterli görülmemiş olacak ki, eğitim müfredatının sübjektif ve içi bir türlü doldurulamayan değerler adı altında AK Parti’nin tek tip insan yaratma ideolojisi temel alınarak bir kez daha değiştirilmesi gündemdedir. Bilindiği gibi müfredat ya da öğretim programları, devletin eğitim sistemi üzerinden kendini yeniden üretmesinin ideolojik, kültürel ve bilimsel aracıdır. Müfredat, bazı değer ve bilgileri meşru, doğru ve kabul edilebilir olarak tanımlarken, bazılarını özellikle dışarıda bırakır. Müfredatlarda, öğretim programlarında tarihsel klişelerden bilgilere, bilim anlayışlarından dünya görüşlerine, ulusal politikalardan diğer devletlerle ilişkilere kadar bir dolu bilgi ve değer yer almaktadır” diye konuştu.

‘KAOS DOĞURUR’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in STK olarak tanımladığı tarikat ve cemaatlerin ısrarıyla, ÇEDES projesini uygulamaya soktuğunu dile getiren Ger, söz konusu uygulama ile eğitimde ikili bir durumun görüldüğünü eğitimcilerin dışlandığını aktardı. Ger, “Eğitim evrensel, ahlaki ve insani değerler üzerine oturmalıdır.  Oysaki ÇEDES projesinde görüldüğü gibi din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri yok sayılmış asil işi olmayanlar okullara gönderilmiştir. Tarihte birçok kez görülen hâkim ideolojiye uygun nesiller yetiştirme hedefi günümüz Türkiye’sinde de görülmektedir. Bugün eğitim ile AK Parti’nin arka bahçesini yaratmak temel hedef olarak görülmektedir. Bu amacın uygulanmasında da en büyük görev okullara verilmiştir. Yeni hazırlanan müfredatlara MEB’ in müdahalesi ne kadar siyasallaşan bir eğitim sistemine sahip olduğumuzu göstermektedir. Başta felsefe, tarih, biyoloji, fizik, kimya gibi derslerin içerikleri de bilim dışı içeriklerle donatılmak istemektedir. Çağdışı bir eğitim sistemi sadece kaos doğurur. Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş olarak diyoruz ki, Cumhuriyetin açtığı çağdaşlık ve bilimsellikten uzaklaşmak ülkeyi Ortaçağ karanlığına götürür” şeklinde konuştu.