Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı şube müdürleri ile ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren okulların yöneticileri katılım sağladı.

Rektör Erdal: “Hazırlanan eğitim materyallerinden Eskişehir’deki okulların ücretsiz faydalanması sağlanacak”
Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmelerin verimli şekilde kullanımının yanı sıra bu ortamların barındırdığı risklerin de tartışılması ve araştırılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeleri takip eden köklü dönüşümler, dijital ve çevrimiçi olanakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda bu ortamların barındırdığı riskleri de tartışmamızı ve araştırmamızı gerektiriyor. Bu bağlamda, Anadolu Üniversitesi olarak 21. yüzyılın dijital yeterlilik ve becerilerine sahip, çevrimiçi olanakları en yüksek düzeyde yetkinlik ile kullanıp aynı zamanda risklerin de farkında olan bireyler yetiştirmeye çalışıyor ve bu doğrultu da yapılacak tüm çalışmalara büyük bir önem atfediyoruz. “Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya” ve “Dijital Güvenlik: Dijital Ortamlarda Güvenle Var Olmak” isimli iki kitap ile dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık konulu broşürler tanıtılacak ve konuklara da dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu kaynakların açık erişime açılması ve en önemli sermayemiz olan genç nesillerin de eğitilmesi amacıyla, hazırlanan eğitim materyallerinden Eskişehir’deki okulların ücretsiz faydalanması sağlanacak. Bu ve benzeri nitelikli çalışmalar neticesinde, çoklu medya mecraları ve dijital üretim furyası karşısında daha bilinçli ve donanımlı bireylerin yetişmesine katkı yapılacağına inanıyorum. Anadolu Üniversitesi SODİGEM’in düzenlediği bu önemli ve eğitici panele hoş geldiniz diyor, emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyorum.”

Vali Yardımcısı Altun: “Dijital yerlilerle anlaşmak istiyorsanız onların bu konuya nasıl baktığı hakkında yeterli fikre sahip olmanız gerekir”
Çağımızda artık dijital okuryazar olmayan kişinin önceki çağlarda okuryazar olmayan kişiden herhangi bir farkının bulunmadığını dile getiren Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, “Bu toplantının bir farkındalık oluşturması için başlangıç olmasını ve bundan sonra okul müdürlerimizin SODİGEM ile çok daha sıkı ilişkiler içeresine girmelerini temenni ediyorum. Özellikle yeni neslin yani dijital yerliler olarak tanımlanan kişilerin, dijital göçmenler olarak tanımlanan yani sonradan dijital çağa geçmiş olan kullanıcılarla ilişkilerinin düzenlenmesi için bu bilgilerin en üst düzeyde edinilmesi gerekiyor. Eğer dijital yerlilerle anlaşmak istiyorsanız onların bu konuya nasıl baktığı hakkında yeterli fikre sahip olmanız gerekir. Bu kıymetli çalışma için SODİGEM’e, Rektör Hocamızın nezdinde Anadolu Üniversitesine ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Şahin: “Bir öğretmene dokunmanın bin kişiye dokunmak anlamına geldiği düşüncesiyle hareket ediyoruz”
Sosyal medya ve dijital güvenlik gibi hem çok önemli bir çalışma alanında araştırma, uygulama ve eğitim faaliyeti yürüttüklerini belirten SODİGEM Müdürü ve Panel Moderatörü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ise konuşmasında şunları söyledi:

“Son iki yılda nitelikli akademik uluslararası dergilerde yaptığımız 15 araştırma makalesiyle araştırma misyonumuzu, özellikle TÜBİTAK ve Üniversitemizin bilimsel araştırma desteğiyle yürüttüğümüz ve sonlandırdığımız araştırma projelerimiz ile uygulama misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Sosyal medya ve dijital güvenlik konularıyla ilgili 50’yi aşkın seminer ve 100’ü aşkın sayıda bilgilendirici sosyal medya paylaşımları, kritik konular için hazırladığımız onlarca kitapçık ve bugün burada olmamızın sebeplerinden biri olan iki kitap eğitim misyonumuzu yerine getirme çabamızın birer göstergesi olarak kabul edilirse sevinirim. Aslında birer bilimsel araştırma projesinin ürünü olan bu iki kitap, okullarımızdan, öğretmenlerimizden ve öğrencilerimizden toplanan binlerce veriye dayanılarak oluşturuldu. Bizler, bir öğretmene dokunmanın bin kişiye dokunmak anlamına geldiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bugün bu etkinliği gerçekleştirmemize katkı sağlayan Rektörümüze, Millî Eğitim Müdürümüze, Vali Yardımcımıza ve siz değerli okul yöneticilerine kendi adıma ve kurumum adına samimiyetle teşekkür ederim.”
Etkinlik, SODİGEM tarafından hazırlanan “Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya” ve “Dijital Güvenlik: Dijital Ortamlarda Güvenle Var Olmak” isimli kitapların okullara ulaştırılması amacıyla okul yöneticilerine dağıtımı ile sona erdi.