Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuk ve ergenleri dijital ortamlarda dirençli olmaları için eğitmeye odaklanmak ve bu konularda anne ve babaları desteklemek önem kazanmaktadır. Bu yönde okul politikaları ve psiko-eğitim programları örneklerine de rastlanmaktadır. Dijital dayanıklılık projesi esas olarak “Dijital Çağda Çevrim İçi Dayanıklılık Geliştirme Rehberlik Programı”dır.  Türkiye’de bu konuda geliştirilmiş ilk programlardan biridir. Program; dijital çağda öğrenci gelişimini kolaylaştırıcı temel rehberlik hizmetleri, çeşitli dijital dünya sorunlarını, risklerini ele almak ve yönetmek için gereken destekler, öğrencileri çevrim içi zorluklarla iletişimsel ve sorun çözücü stratejilerle başa çıkmada ustalaşmaları için eğitmek amacıyla bireysel planlama hizmetleri ve öğrenci gelişiminde uygun destek ve kontrolü optimize etmek için sistem destek hizmetleri bileşenlerinden oluşmaktadır” denildi.   Açıklamada şu bilgilere yer verildi. “Eskişehir’de 50 model okulda uygulanan dijital dayanıklılık geliştirme programı interneti ve çevrim içi dünyayı tamamen düşmanlaştırmadan, riskleri de göz ardı etmeden dengeli ve pozitif bir dil ile kurgulanmıştır.  Çevrim içi ortamlar artık yaşamın bir parçasıdır. Öğrenme, oyun, eğlenme, vb birçok geliştirici olanaklar sunduğu kadar riskli yanları da vardır. Burada ana fikir; çocuk ve gençler için çevrim içi fırsatları en üst düzeye çıkarma ve riskleri en aza indirme olmalıdır. Dijital dayanıklılık, çocukların ve gençlerin sosyal medyayı kullanırken maruz kalabilecekleri risklere uygun yanıt vermeleri ve bunlarla başa çıkabilmeleri için sosyal ve duygusal okuryazarlıkları da kapsayan bir dijital yeterliliktir. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geliştirilen bu program dijital dayanıklılığın çocuk ve ergenlerde geliştirilmesini aile, okul ve toplumun paylaştıkları ortak bir sorumluluk haline getirme amacı taşımaktadır. Dijital dünyanın olumsuzlukların öğrencileri koruyucu özellikleri olan önleme işlevli okul temelli bir çalışmadır”