Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 424 bin kamu personelinin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceği müjdesini vermiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, 50-D’li araştırma görevlileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da sözleşmeliye kadro düzenlemesine dâhil edildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜGİAD Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, Danıştay ve iş mahkemelerinin geçmiş yıllardaki kararlarına ve devlet memurları kanunundaki düzenlemelere değindi. Yasa koruyucuların eşitlik ilkesine göre hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Önal, devlet memurları ve sözleşmeli statüsündeki tüm personelin aynı statüye getirilmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

“Tüm devlet memurları ve sözleşmeli personelin aynı statüye getirilmesi noktasında çalışma yapılmalı"
“Türkiye’de şu an 520 bin civarı sözleşmeli devlet memuru var. Bu çerçevede sözleşmeli devlet memurlarının 424 bininin kadroya geçirileceği hesaplanıyor. Henüz belli olmadı ancak düzenlemenin ardından dikkat edilmesi gereken birkaç hususa değinmek istiyorum. Bizim Devlet Memurları Kanunu'muz ve buna bağlı olan personel kanunlarımız çok dağınık. Özellikle devlet memurları ile ilgili mevzuatın çok dağınık olması, bu durumun çalışanlar arasında iş barışını bozucu nitelikte olduğu, herkesin eşit ücret ve anayasanın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesi uyarınca eşit statüde olması gerektiği noktasında Danıştay’ın ve iş mahkemelerinin geçmiş yıllardaki kararları var. Bu noktadaki düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktıkça görürüz ancak yasa koruyucularının bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tüm devlet memurlarının ve tüm sözleşmeli statüsündeki personelin, mümkün mertebe aynı statüye getirilmesi noktasında çalışma yapılması gerekmektedir” dedi.