______   Çuvalın ; Çuvallığ ; İçi Dolu İken ! . . .

Anlam Ve Mana Kazanarak, Kıymetlenir ; Değerlenir !

İnsan İse, Medeni Cesareti İle Dik Duruşlu Karakterine,

Vuslat Yapar Ve Güzelliklerle Mutluluklar Yaşamak İçin

Hak – Hukuk Kazanırlar ! / Gazeteci Bir Yürek, halilalp.

Bu Yalansız Gerçekçi Yaşam Felsefemden Dolayı ;

______   Balık İçin, ( Su ) Ne Kadar, Anlamlı ; Manalı 

Yaşam Kaynağı İse Karanlığa Bir Mumluk Işık Olacak

İnsancıl Ve Toplumcu Çağdaş Paylaşımları Yapacak,

Kalemler İçinde Kin / Öfke / Sevda / . . . / Aşk Ve de

Sitem de O Kadar, Anlam Ve Mana Taşır. Yazılacak ;

Her Uyak Yüklü Mısralara da İlhamsı Mürekkep Olur ! 

____  Canımı Canımdan Kopardılar

Beni Benden Çaldılar

Silahın Namlusunu Dayadılar Alnıma

__ Sen Şair Olacaksın ! ) Dediler Bana  

Zorla İte Kaka Şair Yaptılar Beni

Tutku Özlem Hasret Dolu Duygularım

Güzelliklerle Mutluluklarla Dolu Hayallerim

Uyak Yüklü Kelimelerim Mısralarım Yok ki

Aşk  Yüklü Şiirler Yazmak Benim Neyime

Vefasız Nankör Kalleş Sahte Dostlara

Teşekkürlerimi Ve Saygılarımı Sunarım

Zorla İte Kaka Şair Yaptınız Beni !   /   halilalp  ___

______   Dik Duruşlu, Akıl / Yürek Ve Kalem İçin ;

Beden Toprak Oluncaya Kadar, Eller Arasında Kitaplar,

Gözler Kör Oluncaya Kadar Okumak Gerekiyor ! ! ! . . .

___ Kültür, Okumak, Okuduğunu Anlamak, Görebilmek, 

Gördüklerinden ; Anlam Çıkarmak, Düşünmek ! . . .

Zekayı Eğitmek Ve Hayata Tutunmaktır !  /  Atatürk.  __

______  Okuduğunu Anlamak ! / Anladığını Yaşamak !

Yaşananlardan ; Güzelliklerle ; Mutluluklar Kazanmak !

Toplum İçinde İnsanlarla İnsan Gibi İnsanca Yaşamak !

Okumak Ve Yazmak Ne Güzel Şey !   /   halilalp .  __ 

___  Eğitimsen. ( Eğitim Sendikası ) Verilerine Göre,

Türkiye ’  de ; Nüfusun,  ( Kadınlı + Erkekli ) Yaklaşık,

17 Milyon İnsanın ; Okuma / Yazma Bilmiyormuş !

Anketlerle Yapılan Araştırmalarda, ( Okuma / Yazma )

Bilmeyenler Ve İlkokul Diplomalı İnsanların, % 80 ’ ni ;

___ Allah ’ a Şükür, Yaşıyorum, Tokum Ve Mutluyum !

Ömür Dünya da, Peygamberimize Komşu Olacağım ! )

Derken, Lise Eğitim Üstü Üniversitelilerin de, % 80 ’ ni ;

___  Emeklerimin Karşılığı ; Bu Olmamalıydı ! ) Diyerek,

 Karanlıklar İçinde, Yalnızlık Ve Mutsuzluk Yaşıyormuş !

______  Peş Peşe Üç Gün, ( Kitap ) Okunmayınca ;

Sohbetin Lezzeti Kaçar ! / Çin Atasözü ; Felsefesiyle

Yaşayıp – Kitaplardan, Güzellikleri Ve Mutluluklarımı

Toplayıp – Kendimi Buldum. İnsani Eğitimle Kendine,

Vuslat Yapmış, ( İnsan Gibi İnsan ) ’ lar,

______  Öncelikle, Kendisine Sahip Çıkarlar !

___  Onurlu /  . . .  ,   Ve Gururludur.   

___  Hayatını ;  Dürüst ’ çe Kazanır.

___    Ellerini Yukarı Açıp / Beklemez.

___  Sosyal Yaşam Prensipleri Vardır.

___  Zamanın Kontrolünü Elinde Tutar.

___       Yanlış Anlaşılmalara, İzin Vermez.

___    Prensipleri / Kıymetleri ;  Dengelidir. 

___  Büyük Kartlarını, İşin Sonuna Bırakır.

___      Bu Özelliğini ; Sinsice Yaparak, Yaşar.

___  Sonsuz Ve Ümitsiz Mücadele  Yapmaz.

___  “ Başarmak ;  Benimde Hakkımdır. ”  Der.

___  Yönetme / Liderlik / . . . , Yönü Gelişmiştir.

___  İmkan Ve Olanaklarını Karşılıksız Paylaşır.

___  Kazancına, Cesaret / Alın Teri Lezzeti Katar.

___  “ Güzel Her Şey ;  Aşktır. ” Felsefesi İle Yaşar.

___  Espri Anlayışı Zengindir. / Karşılıksız Dağıtırlar.

___  Tutarlı / . . . , / Samimi / Kaliteli Halleri Ağır Basar.

______ Ve İnsanlardan, İnsanlık ; Çalmazlar !

__   Çirkinliklere    Zorlanmadan, ( Özür ) Dilerler !

__   Güzelliklere İltifat Yüklü, ( Teşekkür )  Ederler !

__   Paylaşmak ; Sevgi Ve Aşktır. ) Diye, Haykırırlar !

2 Lise Ve 5 Üni.’ li ; Medeni Cesaretli Kültürümce,

Başka Bir Deyişle, Okuma / Yazma Karakterimce,

__  Kitaplar, Güneş Gibidir. Karanlıkları Aydınlatır

Ve Yalnızlıkları Kalabalık Yaparlar !  /  halilalp  __

__  Okuma Özürlü İnsan, Anlama Özürlü İnsandır.

Anlama Özürlü İnsan ; Yaşama Özürlü İnsandır.

Yaşama Özürlü İnsan ; Mutluluk Özürlü İnsandır.

Mutluluk, Özürlü İnsan ; Eğitime Muhtaç : İnsan

Görünümlü Hayvandır ! . . .  /  halilalp ; halp __ 

__  Okuma Özürlü İnsanların Yaptığı Yıkımlar,

Savaş Yıkımlarından Daha Fazladır. Silahları Uzak

Tutun Benden ! Yalnızlığımı ; Karanlığımı Paylaşan,

Kitaplarım Ve Yiğit Kalemim Yeter Bana !  /  halp  __

______   Halkını Cehalet Ve Sefalete

Sürükleyip, Karanlıklara Ve Yalnızlıklara

Atan Yöneticiler, Bir Gün Mutlaka Tarih İçinde

Yok Olmaya Mahkumdur ! Cehaleti Ve Sefaletleri

Kabullenmiş ; Aymaz, ( Kör / Sağır / Dilsiz ) Toplumlar,

Bağımsızlık Ve Özgürlüğe Muhtaç Köle Olurlar ! . . .

Cehaletin Sonu Köleliktir !  /  Mustafa Kemal Atatürk  __

_ Toplumlar, Güzelliklerle Ve Güneşli Mutluluklarla Dolu

Gelecek Yıllara Vuslatı İçin Yürekleri Ve Akılları, Çağdaş

Toplumcu Ve Paylaşımcı Genç Dimağlara Muhtaçtır ! ! !

Çoook Çok Okumalarla, Güneşli Gerçeklere Koşmalıyız !

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

13 Nsn. 2Bin23  ’ de,  Ç a k ı ş a n   T e ğ e t l e r        de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,