Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Bağımlılıkları kararlı politikalar ve multidisipliner yaklaşımlarla önlemek için yürütülen çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmelidir” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ açılış programında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Bağımlılıkları kararlı politikalar ve multidisipliner yaklaşımlarla önlemek için yürütülen çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmelidir” dedi.

Gaz lambaları yeniden moda oldu Gaz lambaları yeniden moda oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu 2009’da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, çağımızın en önemli sorunlarından birisinin bağımlılık olduğuna dikkat çekti.

Günümüzde yaşanan bağımlılıklar hakkında konuşmasını sürdüren Bilge, “Bağımlılık denilince akla tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılıklar gelir. Bunlar içerisinde en tehlikeli olanı da uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel veya ruhsal sorunlara yol açan, sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla kişide daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında ihtiyaç hissettiren maddeler uyuşturucu olarak adlandırılmaktadır. Uyuşturucu kullanımı, beden ve ruh sağlığını bozmakla beraber ölümlere sebep olmakta ve yol açtığı adli, sosyal ve hukuki sorunlarla toplumsal yapıya zarar vermektedir. Hem birey hem toplum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlığı, kumar gibi kötü alışkanlıkları kararlı politikalar ve multidisipliner yaklaşımlarla önlemek için yürütülen çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmelidir” dedi.

Çalıştay da konuşan Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise; “Türkiye'de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta, maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir Bunlara ek olarak teknolojideki hızlı gelişmeler, bilinçsiz ve problemli teknoloji kullanımını sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı kavramını da hayatımıza sokmuştur. Önümüzdeki yıllar bağımlılıklarla mücadelede daha çok çaba harcanmasını zorunlu kılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişimin artması uyuşturucu madde, tütün ve alkole erişimi kolaylaştırmıştır. Bunlara ek olarak da teknoloji kaynaklı bağımlılık problemleri ortaya çıkmış ve bunlarla da mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir. Şimdi ve gelecekte güçlü bir Türkiye için bağımlı değil, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillere ihtiyaç vardır. Okullarımızda öğretmenlerimize ve ailelere çok iş düşmektedir. Bağımlılıklarla ayrım gözetilmeksizin topyekün mücadele edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Çalıştayda konuşmaların ardından Prof. Dr. Nezih Orhon “Bağımlılık ve İletişim Nasıl Konuşlanılır” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Çalıştayın devamında katılımcılara, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak tarafından Bağımlılıkla Mücadele konusunda il genelinde yapılan faaliyetlerin sunumu yapıldı.

Sonrasında tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla, toplumu olumsuz etkileyen bağımlılık konusunda genel değerlendirmelerde bulunuldu. Uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularında tespit edilen sorunlar, aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler "Ben Olsaydım" başlığı altında ele alındı.