Türkiye’de işitme engelli gençlere yönelik yükseköğretim düzeyinde eğitim sağlayan ilk ve tek kurum olan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Projesi ile kuruldu. Bünyesinde dört program bulunan Yüksekokula emek veren öğretim üyelerinin başında ise Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür, Müdür Yardımları Doç. Dr. Güzin Karasu ve Doç. Dr. Zehranur Kaya yer alıyor.

Hatipoğlu Emek’te iftar düzenledi Hatipoğlu Emek’te iftar düzenledi

Dünya standardında bir eğitim kurumu olmayı vizyon edinen Engelliler Entegre Yüksekokulu, işitme engelli gençlerin nitelikli eğitim ortamlarında mesleki eğitimlerinin sağlayarak hem mesleki hem sosyal yaşamlarında engellilik ayrımını aşarak toplumda saygın ve üretken bireyler olmalarını sağlıyor.
2022 itibari ile 116 öğrencisi bulunan okul, aynı yıl 29 mezun verirken programların kontenjanları 11 öğrenci ile sınırlı. 4 Profesör, 6 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. Dr ve 10 Öğretim Görevlisinin eğitim verdiği okulun toplam mezun sayısı ise 643. Yüksekokulda eğitim sürecini iyileştirme ve mezunlara yönelik istihdamı destekleme ve izleme projeleri yapılırken ayrıca üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları da yürütülüyor.

Yüksekokul dört programda eğitim veriyor
Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde; Grafik Sanatlar Ana Sanat Dalı (ASD), Seramik ASD; Bilgisayar Kullanımı Bölümünde; Bilgisayar Operatörlüğü Ön Lisans Programı; Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde ise Yapı Ressamlığı Ön Lisans Programları eğitiminin verildiği Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı okuyor. Dönem başında yapılan seviye tespit ve muafiyet sınavlarından başarılı olan öğrenciler ise kazandıkları programın birinci sınıfından başlıyor. Yüksekokul, hizmet sunduğu öğrenciler bağlamında Türkiye’de tek olma özelliğine sahipken dünya genelinde de sayılı kurumlar arasında yer alıyor. İşitme engelli gençlerin atölyeleri, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda her öğrencinin bir bilgisayarı olacak şekilde Anadolu Üniversitesi tarafından güncel teknoloji ile donatılmış durumda.

Öğrenciler zorunlu staj yapıyor
Tüm programları staj zorunluluğu olan Engelliler Entegre Yüksekokulunda staj öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçleri tanıtmak ve izlemek amacıyla Staj Koordinatörü bulunuyor. Staj Koordinatörü tüm staj sürecini takip edip gerekli eğitimleri verirken öğrenciler dil ve ihtiyaç düzeyleri doğrultusunda destekleniyor. Yüksekokulun son sınıflarında mezuniyet sonrası ve kariyer planlamaya yönelik farkındalık artırmak amacıyla verilen dersler bulunurken öğretim elemanları tarafından son sınıf öğrencileri sürekli destekleniyor. Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri Anadolu Üniversitesinin sunduğu Erasmus programlarından da yararlanabiliyor.

Mezunların yüzde 57’si kendi alanında çalışıyor
Yüksekokulda toplam 9 bilgisayar laboratuvarı, 12 atölye (Çizim, Çamur Atölyesi, Sırlama Atölyesi, Alçı, Dekor vb.) ve 4 dil dersliği yer alıyor. Yüksekokulda dersler işitme engelli öğrencilerin dil düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilirken dil dersleri ile destekleniyor. Yüksekokuldan mezun olan işitme engelli bireylerin kendisine, topluma ve ülkesine faydalı ve üretken bireyler olarak katkıda bulunmaları hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri mezun oldukları bölümler doğrultusunda özel sektörde ve kamu alanında çalışabiliyor. Öğretim elemanlarının 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarında yüzde 80’i bir işte, yüzde 57’si ise kendi alanında çalışıyor.

Bilimsel araştırma ve sanatın merkezi
Engelliler Entegre Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans/doktora tezleri ve projelerle; okul iyileştirme, dil becerilerini geliştirme, işitme engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve kariyer farkındalıklarına yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların sonuçları ise yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongre, konferans ve seminerlerde sunulurken ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde de yayımlanıyor. İşitme engellilerin nitelikli istihdamı amacı ile Üniversite Sanayi İş birliği bağlamında dört proje ile mezunların nitelikli istihdamı desteklenerek işitme engellilerin mesleki yaşam süreçlerine yönelik faydalı model oluşturuluyor. Güzel Sanatlar Bölümünün uluslararası düzeyde düzenlediği Seramik Pişirim Çalıştayı (ANAGAMA) altı, Uluslararası Sanat Sempozyumu ise sekiz yıldır düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulunun her yıl dönem sonunda düzenlediği Yıl Sonu Sergisinde ise tüm öğrencilerin eserleri yer alıyor.