Bazı kurul üyelerinin bizzat, bazılarının ise çevrim içi katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin yükseköğretimde kabul gören uluslararası nitelikler doğrultusunda çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip öğrenci yetiştirme politikaları çerçevesinde tüm birimleri ile birlikte dış paydaşlarla sistematik ve resmi olarak buluşmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Dış paydaş görüşlerinin alınmasının eğitim ve idari politikalarını sürekli geliştirme ve iyileştirme stratejilerinin bir parçası olduğunun altını çizen Rektör Erdal, Danışma Kurulu toplantılarıyla bu yıl da Anadolu Üniversitenin tüm akademik birimlerinin faaliyetlerinin dış paydaşlarla birlikte geniş bir perspektiften tartışıldığını, yorumlandığı belirtti.

Rektör Erdal, toplantıda, Anadolu Üniversitesinin 2022 yılında yürüttüğü eğitim alanı başta olmak üzere akademik-idari faaliyetlerini, toplum yararına yürütülen çalışmalar ve sanayi iş birliklerini kapsayan geniş bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Anadolu Üniversitesinin 2022 yılı faaliyetleri, dış paydaşlarla birlikte geniş çerçeveli olarak değerlendirildi. Toplantıda, Danışma Kurulu Üyeleri tarafından son dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmelere bağlı olarak Anadolu Üniversitesinin 2022 yılı içerisinde hayata geçirdiği kurumlararası ve disiplinlerarası iş birliklerine dikkat çekildi. Kurul Üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, yakın dönemde yükseköğretimde rekabet koşullarının daha yükseldiğine ve Anadolu Üniversitesinin yenilikçi yaklaşımlarla bu sürece doğrudan katkılar sağlayamaya yönelik çalışmaları başarıyla gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Katılımcıların konuşmaları ile devam eden toplantıda; Anadolu Üniversitesinin 2023 yılı strateji, eylem ve hedefleri Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine sunuldu. Toplantı, Anadolu Üniversitesinin Orta Asya açılımı ile ivme kazanan uluslararasılaşma çalışmaları başta olmak üzere akademik çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmaya yönelik hayata geçirdiği yeni eylem planlarının değerlendirilmesi ile son buldu.