SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak, “Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili ek ödeme yönetmeliği birçok adaletsizlik barındırıyor” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili ek ödeme yönetmeliğine tepki göstermek için Şair Fuzuli Caddesi’nde yıkılan ve yerine otopark yapılan Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu alanda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yayınladığı ek ödeme yönetmeliğinin beklentilerinden uzak olduğunu dile getiren Özkavak, yönetmeliğin birçok adaletsizliği barındırdığını ileri sürdü. Her gün değişen düzenlemeler ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlığı geliştiren özelliğinden her geçen gün uzaklaşıldığını savunan Özkavak, Bireysel ve tek taraflı sözleşmelerle ücretlerin ve çalışma süresinin belirlenmesinin iş güvencesizliği yaratmakta olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı’nın algı yaratarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin tüm sorunlarının çözümlenmiş gösterdiğini iddia eden Özkavak, yönetmelikte çok kişinin küme dışı bırakıldığını belirtti. Aile hekimlerine ödenen ücretin yanı sıra ‘Destek Ödemesi’ adı altında yeni bir ödeme kalemi getirildiğini ifade eden Özkavak, ‘‘Halk sağlığının geliştirilmesi amaçlanarak tavan ücretinin yüzde 42’si oranında ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla kısmi bir iyileştirme yapılmıştır. Ancak ihtar puanında belirtilen hususlar ile ilgili yönetmelikle düzenleme yapılamayacağına dair AYM kararına rağmen, bu ödeme yapılırken ihtar puan cetvelinde belirtilen ihtar puanı alanlara bir aydan üç aya kadar destek ödemesi yapılmayacağı hükmü getirilerek adeta bir fiile iki ceza mantığı işletilmiştir. Bu durum yargıya taşınacaktır” şeklinde konuştu. Yönetmeliğin ne kadar çok hasta muayene edilirse o kadar çok ücret anlayışı getirilerek koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde zaman sorunu yaratmış olacağına dikkat çeken Özkavak, bu durumun halk sağlığının geliştirilmesi anlayışına ve yönetmeliğin amacıyla da tezat oluşturduğu gibi birincil görevi koruyucu sağlık hizmeti olan Aile Sağlığı Merkezi’nde daha fazla muayene yapma baskısı getireceğini vurguladı. SES olarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret talep ettiklerinin altını çizen Özkavak, talepleriyle ilgili mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Cinayet zanlısı verdiği cevapla herkesi şoke etti (VİDEO HABER) Cinayet zanlısı verdiği cevapla herkesi şoke etti (VİDEO HABER)

Milli İrade / Ufuk Azbay