İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitim kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitim kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmekte olan çalışmalar sayesinde, Eskişehir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında 19 okul öncesi eğitim kurumu hizmete açıldı. Anaokulu sayısı 2002 yılında 6 iken 2022 yılında 57'ye yükseldi. Okulöncesi eğitimi alan öğrenci sayısı 2002 yılında 4 bin 112 iken 2022 yılında 15 bin 659’a ulaştı. 5 yaş grubu okullaşma oranı ise 2002 yılında yüzde 32,86 iken 2022 yılında yüzde 99’a yükseldi. 3 ve 4 yaş öğrenci grubu okullaşma oranlarında da büyük artışlar sağlandı. Okul öncesi çağı okullaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlükleri okulların kayıt bölgelerinde alan taraması yaparak okulöncesi çağı nüfusunun okullaşmasına dönük çalışmaları aralıksız yürütmekte.