______   Ataerkil, ( Erkek Eğemenliği ) Toplumlarda,

__  Evlilik, Kolay Ve Güzel ; Lüks Hayattır ! / halilalp __

İşte Bu Yalansız Gerçekle Mayalanıp / Harmanlanan ;

Yaşam Felsefemden, ( ; Karakterimden ) Dolayı ki ! . . .

Kadın / Erkek Arasındaki, Hak Hukuk Ve Adaletli Ortak

Evlilikler Hakkında Hiçbir Medeni Kültürlü Yürek Benim,

İnsancıl / Toplumcu / Adaletli Ve Paylaşımcı Yüreğimle,

Oturup, Yürek Tokuşturup, Yaşam Analizi Yapamazlar !

______   Allah ; Kadına da Şiddeti Yüksek,

Tekme Yumrukla Dayak Atma Hakkı Verseydi ! . . .

Bulaşık Yıkama İşi ; Nöbetleşe Yapılırdı ! / halilalp __

Yasaklı Elma Dalından Koparılıp, Elma Yenince ! . . .

Allah, Adem İle Havva ’ yı Cennetten Kovar. O Günden

Bu Güne Kadar, İnsanlar Hayat Sahnesinde Yaşamak

İçin Çok Kanlı Savaşlar Vermişler. ABD. Lowa  Üni. Ve

İngiltere Combridge Üniversitesi Araştırmacıları İle

__   İlk Silahı, Fiziksel Kas Güçleri Yetmediği İçin !

______    Kadın ) ’ ların İcat Ettiğini Bulmuşlar !

Diğer Başka Bir Deyişle, Kama / Mızrak / Ok Ve Yayı

Kas Yapısı Zayıf Kadınlar İcat Etmiş ! Erkekler Kesici

Bu Basit Öldürücü Silahları, Kadınların Elinden Almış !

Çocuk Bakımını. Yemek Yapımını. Ev Temizlik İşlerini

Kadının Üstüne Yüklemiş. Bu Ağır Yükler Yetmezmiş

Gibi, Onur / Gurur / Haysiyet / Şeref / Namus / Ar Gibi

Manevi Değerleri de, ( Kadın ) ’ lara Yükleyince ! . . .

______    Erkek- si ; Ataerkil Düzen Oluşmuş ! . . .

__   Eğitilmemiş İnsan ;

Hayvansı Bir Varlıktır !  /  Sigmund  Freud __

Yaşam Girdabına Düşmüş, İnsan Görünümlü ;

Eğitime Muhtaç Hayvan Karakterli Erkekler, Kadın ’ a ;

Tekmelerle Ve Yumruklarla Şiddetleri Yetmiyormuş Gibi

Bıcaklarla ! / . . . Ve Silahlarla Hayattan Kaparılıp ! . . .

______    Kadın ) ’ ları ; Toprak Yapıyorlar ! . . .

İnsanın, Hal / Hareketlerini Gözetleyen Psikologların

Ve Toplumların Yaşam Sahnelerini Gözetleyip, Analiz

Yapan, Sosyologların Yaptığı Araştırmalar Sonucunda

Buldukları, Yalansız Gerçeklerle Kurşunlanıp, Öldüm !

85 Milyonluk, ( Anadolu ’ da ) Türkiye ’ mizde,

__  Kadın ’ ların, % 35 ’ i Şiddetle Yaşıyormuş ! . . .

__  Şiddetle Yaşayanların, % 65 Üniversiteliymiş ! . . .

Ve Her Yıl Şiddetle, 500 Kadın Hayatını Kaybediyormuş !

85 Milyon x % 35 = 26 Milyon Kadınların Sayısı Bulunur.

Kadınlara Şiddet Uygulayan, 26 Milyon Hayvansı ; Erkek

Olduğunu Düşünürsek, Güneş Karanlık Olmaz mı ? ! . . .

______  Kadın Öğrenirse Çocuklarına da Öğretir !

7 Nüfuslu Bir Ailede Baba Kültürlü İse O Ailede,

Yalnızca Baba Kültürlüdür ! . . . Anne Kültürlü İse

O Ailede Herkes Kültürlüdür ! Bu Gerçekten Dolayı ki

Cehalet ; Geçmişin Karanlığında Kalan İlkel Yaşamdır !

Cehalet ; Öğretmez İnandırır. Hoş Görmez Ve Katleder !

Okutmaz Hatmetdirir ! Kör / Sağır / Dilsiz Bırakır ! . . .

11 Eylül 1962 Doğumlu İnsancıl Medeni Kültürümce,

______  Cehalet ; Kadınları, Dinlemeden / Anlamadan

Sorgulamadan / Yargılamadan / İnsafsız / Vicdansız /

Edepsiz Küfürlerle / Yumruklarla / Tekmelerle / . . . ,

Bıçaklarla / Silahlarla Şiddet Dolu Hayatlar Yaşatarak ;

Cezalandıran Hayvansı Eylemler Çıkmazıdır. / halilalp _

______  Kadın ) ’a Medeni Bakış, DNA Gibidir ! . . .

Her Medeni Yürekte Farklı Bir ( Güzel Kadın ) Yaşar ! . . .

___  Kadınları Severim !

Güzel Kadınları Daha Çok Severim !

Hem Güzel Hem de Elleri Nasırlı

Çalışan Emekçi Kadınları

Daha da Çok Severim !  /  Orhan Veli Kanık  ___

___  Kimi Der ki ! . . .

Kadın Kış Gecelerinde Yatmak İçindir

Kimi Der ki Kadın Yeşil Bir Harman Yerinde

Dokuz Zilli Köçek Gibi Oynatmak İçindir Kimi Der ki !

Ayalimdir Boynumda Taşıdığım Vebalimdir

Kimi Der ki ! Hamur Yoğurandır

Ne O Ne Bu Ne Döşek Ne Köçek Ne  Ayal

Ne Vebal O Benim Kollarım Bacaklarım Yavrum

Annem Karım Kız Kardeşim

Hayat Arkadaşımdır ! . . .  /   Nazım Hikmet  Ran  ___

2 Lise Ve 5 Üni. ’ den Topladığım Medeni İnsanlığımca,

______   Kadın ; Dişi Değildir, Kişidir ! Hak / Hukuk / . . .

Paylaşımcı Adaletli Hayatın Paydası Ve Eşititir ! / halilalp

İşte Bu Yalansız Medeni Yaşam Gerçeklerimden Dolayı,

__  Kadın ; İnsancıl / Toplumcu / Paylaşımcı Güzellikleri

İle Yaşanacak / Yaşlanacak / Aşk- la Toprak Olunacak ;

Güzel Yüreksi, ( ; İnsan ) ’ dır ! Bu Yalansız Gerçeğimle,

Gazi Üni. Fen Fak. Biyolojideki Arkadaşım Feride ’ nin ;

__  Evlenme Teklifine, ( Hayır ! . . . Olamaz ! . . . ) Deyip,

Feride ’ nin Güneşli Umutlarını Karanlığa Atmıştım ! . . .

______   Çünkü Halil Alp ’ in, Diploması Yoktu !

Makamı Yoktu ! Cüzdanı Yoktu ! . . . Ve Geleceği Yoktu !

Ataerkil Bir Toplumda, ( Varlıklı Kadın Yanında ) İçgüveyi

Olmak Ve Boynu Bükük Yaşamak ; halp ’ e, Yakışmazdı !

_______  8 Mart / Cuma, ( Dünya Kadınlar Günü ) ’ dür.

Bizimle ; Bizi Yaşayıp – Bizi ; Biz Gibi Seven, ( Anne Ve

Kız Kardeş ) Gibi ! . . . Güzel Sevgiliye, ( Kadın ) ’ lara ;

Zambak / Gül / Lale Ve Papatyalardan, Bir Buket Çiçek

Sunalım da Güzelliklerine, Kendilerine Vuslat Yapsınlar.

Nice, 8 Mart ’ lara Vuslat Dileğiyle, Tutku / Hasret / . . .

Aşk- la, Ölünecek Kadına ; Saygılar Ve Hürmetlerimle,

_____   Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

14 Mrt. 2Bin24  ’ de,  Ç a k ı ş a n    T e ğ e t l e r      de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim ! Saygılarımla,  . . .  ,