______  İzmir / Buca Lisesindeki, 6 Yıllık Yatılı Devlet

Parasız Eğitim Yıllarımda ; Çağdaş / Demokrat / Laik

İnsancıl / Toplumcu Ve Paylaşımcı Karakter Yürekli ;

Öğretmenlerden, ( Aynen Bal Arısı Gibi Toparladığım,

__  19 Mayıs 1881 Doğumlu Atatürkçü Kültürümce,

Laik Sosyal Ve Siyasi Yaşam Karakterlerin, Maddi Ve

Manevi, ( Örf / Adet / Töre / Gelenek ) Gibi Değerlerin

Toplanarak, Doğrudan Doğruya Yönetimin Halk Eli İle

İcra Edebildiği, Çağdaş ; Demokratik İlkelerle Devletin

Güçlerini Kullanarak, Halkın Yaşam Kültürü Üzerindeki

İyi / Hoşnut Davranışlarla ; Yaşanmışlar Ve Yaşanacak

Toplumsal Güzelliklerin Ve Mutlulukların Göstergesine,

______  Laik Cumhuriyet ) Denir.  /  halilalp ; halp  __

__ Geçmişini Unutanlar, Geleceğini Kuramaz ! . . .

Geçmişini Unutanlar, Hep Geçmişte Yaşarlar. / Anonim.

__  Geçmiş ; Cüzdandaki Para Gibidir !

Ne Kadar, Geçmişin Varsa ! . . . O Kadar,

Gelecek Satın Alabilirsin !  /  halilalp ; halp __

______   Laik Cumhuriyet ’ in Geçmişinden Anılar,

__   29 Ekim 1923 / Laik Cumhuriyet ’ in İlanı ! . . .

1924 / 15 Şubat Halifeliğin Kaldırılışı.

1924 / 3 Mart Tevhid – i Tedrisat Kanunu.

1927 / 28 Ekim İlk Nüfus Sayımı, 13. 648. 270 Kişi.

1928 / 8 Kasım Cumhuriyetin Mimarı M. Kemal ’ e ;

Başöğretmen, ( İlköğretmen ) Unvanının Verilişi.

1930 / 3 Nisan Kadına, Seçme / Seçilme Hakkı.

1934 / 21 Haziran ; Soyadı Kanunu ‘ nun Kabulü Ve

Mustafa Kemal ’ e, “ Atatürk ” Soyadı ’ nın Verilişi.

1935 / 20 Ekim Nüfus Sayımı, 16.158. 018 Kişi.

1936 / 29 Mayıs Üzerimizde, Bağımsız Dalgalanan

Ay – Yıldızlı Ve Al Renkli Türk Bayrak Kanunun Kabulü.

______ 1938 / 10 Kasım Saat ; 09 . 05 ‘ de,

Cumhuriyet ’ in Kurucusu, Atatürk ’ ü ; Kaybettik ! . . .

21 Kasım, Atatürk ’ ün Naaşı Törenle Etnografya

Müzesindeki Geçici Kabrine Konuldu ! . . .

1939 / 3 Nisan Cumhuriyet ’ imizin, 2. Büyük İnsanı

İsmet İnönü Meclis Oyuyla 2. Cumhurbaşkanımız Oldu.

5 Temmuz ; Fakirlerin Umut Kapısı, Milli Piyango Açıldı.

1951 / 20 Eylül Türkiye ; NATO Üyesi Oldu !

1973 / 26 Mart İstanbul 1. Boğaz Köprüsü Açıldı.

1975 / 2 Ocak TRT. 1 – 2 – 3 Radyosu Açıldı !

1980 / 12 Eylül Kenan Evren İhtilali Ve Yasaklar !

1982 / 23 Nisan TRT. Tv. ’ leri Renklenmesi ! . . .

1984 / 15 Ağustos PKK. Eruh ’ ta Tarih Sahnesinde !

______   20. Yy. Dahisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

___   Ey Türk Türk Gençliği !

Birinci Vazifen, Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

İlelebet Muhafaza Ve Müdafaa Etmektir. Mevcudiyetinin

Ve İstikbalinin Yegâne Temeli Budur ! Bu Temel, Senin ;

En Kıymetli Hazinendir. İstikbalde Dahi Seni Bu Hazineden

Mahrum Etmek İsteyecek, Dahili Ve Haricî

Bedhahların Olacaktır ! Bir Gün, İstiklâl Ve Cumhuriyeti

Müdafaa Mecburiyetine Düşersen, Vazifeye Atılmak İçin

İçinde, Bulunacağın Vaziyetin İmkân Ve Şeraitini

Düşünmeyeceksin. Bu İmkân Ve Şerait, Çok Namüsait

Bir Mahiyette Tezahür Edebilir. İstiklâl Ve Cumhuriyetine

Kastedecek ; Düşmanlar, Bütün Dünyada Emsali

Görülmemiş Bir Galibiyetin Mümessili Olabilirler. Cebren

Ve Hile İle Aziz Vatanın, Bütün Kaleleri Zapt Edilmiş,

Bütün Tersanelerine Girilmiş, Bütün Orduları Dağıtılmış

Ve Memleketin Her Köşesi Bilfiil İşgal Edilmiş Olabilir !

Bütün Bu Şeraitten Daha Elîm Ve Daha Vahim Olmak

Üzere, Memleketin Dahilinde, İktidara Sahip Olanlar

Gaflet Ve Dalâlet Ve Hatta Hıyanet İçinde Bulunabilirler !

Hatta Bu İktidar Sahipleri Şahsî Menfaatlerini,

Müstevlilerin Siyasî Emelleriyle Tevhit Edebilirler. Millet,

Fakruzaruret içinde Harap Ve Bîtap Düşmüş olabilir !

______ Ey Türk İstikbalinin Evlâdı !

İşte, Bu Ahval Ve Şerait İçinde Dahi Vazifen, Türk İstiklâl

Ve Cumhuriyetini Kurtarmaktır ! Muhtaç Olduğun Kudret

Damarlarındaki ; Asil Kanda Mevcuttur ! / 20 Ekim 1927 )

Diye Seslenerek, Laik Türkiye Cumhuriyetini, Çağdaş Ve

Atatürkçü, Soylu Türk Gençliğine Emanet Etmiştir ! . . .

___  Mutluluk, Özgür Toprak Üzerinde ;

Özgür Bir Millet İçinde Özgürce Yaşamak !

Özgürce Konuşmak Ve Özgürce İş Yapmaktır !

Ben Özgürlüğün Tadına Bakmış Bir İnsanım. / halilalp __

______ Sen Yanmasan, Ben Yanmasam ! . . .

Nasıl Çıkar Karanlıklar Aydınlığa ? !  /  Nazım Hikmet.

__  Dik Duruşlu / İnsancıl / Toplumcu / Çağdaş Kalem ;

Karanlıklara Sitemlerle Küfürler Etmektense, Korkusuz

Kalemini ; Bir Mumluk Işık Yapar, Karanlığı Aydınlatır !

__  Pasif Karakterli Kalemlerin ; Sözde, Aydınların ! . . .

Yürekleri Ve Kalemleri, Koşan Cahil / Dangalaklardan

Daha Kötü Ve Daha Yıkıcıdır !  /  halilalp ; halp  __

Karanlığa ; Bir Mumluk Işık Olan, Ne Mutlu Kalemime !

Çağdaş / Medeni, ( Laik Cumhuriyeti ) Miras Bırakan ;

______  Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ e Ve

Savaş Ve Barış Cephelerindeki Dava Arkadaşlarına

Şükran Ve Minnet Borcumu Sunarken, Ruhlarının Şad

Ve Mekanlarının da Cennet Olmasını ! ) Dilemekteyim !

100 Yıllık Çınar, Laik Cumhuriyet ’ in, 600 Yıllık Osmanlı

Tarihsel Rekorunu Kırması Dileklerimle, . . . Güzelliklerle

Güneşli Mutluluklarla ; Nice, ( 29 Ekim ) ’ lere Kavuşmak

Ve Yaşamanız Dileğiyle, Sevgi / Saygı Ve Hürmetlerimle,

_____    Sizinle Ortak  / Çakışan Doğrularımız Olacaktır.

02 Ksm. 2Bin23  ’ de,  Ç a k ı ş a n  T e ğ e t l e r     de,

Buluşup – Kucaklaşıp – Görüşelim. Saygılarımla,  .  .  .   ,