Tören saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.  Günün anlam önemine dair ADD Şube Başkanı Cihan Taşar ve ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen birer konuşma gerçekleştirdi. Törende ilk konuşmayı ADD Şube Başkanı Cihan Taşar Yaptı. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 3 Temel Devrim Yasası’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Laik Hukuk Devleti’ niteliğini belirleyen ilk adım olduğunu belirten Taşar, bu yasanın Bu 3 yasa; Şeriye, Evkaf ve Erkanı Harbiye Vekâletlerinin kaldırılarak yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığını kuran 429 sayılı Yasa, çok başlı eğitime son veren 430 sayılı Tevhidi Tedrisat (Eğitim Birliği) Yasası ve Halifeliği kaldıran 431 sayılı yasa olduğunu kaydetti. Taşar, “Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder” sözleriyle yaşamsal önemine işaret ettiği bilimsel eğitim sistemi yeniden hayat bulmadan, Aydınlanma Devrimleri yeniden devletin temeline yerleştirilmeden, Cumhuriyet kuruluş ayarlarına dönmeden hiçbir sorunumuzu aşamayacağımız artık anlaşılmalıdır. Siyaset kurumunu, yargı, yasama, yürütme organlarını ve her düzeydeki devlet yöneticilerini uyarıyoruz. Bu gidiş, iyi gidiş değildir! Sonu Afganistan olmaktır, Irak, Suriye, Libya gibi kana bulanmaktır!” diye konuştu.

‘KARARLIKLA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Taşar’ın ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşmada ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen, yaptı. Devletin laik niteliğinden ve laik eğitimden verilen ödünlerin gelecek için büyük bir tehlike ve tehdit oluşturduğunu savunan Akmen, “Öğrencilerin camide, imamların okulda olmasını sağlayan ilimizde de uygulanan ÇEDES skandalına son verilmelidir. Okullarda şeytan taşlama provası yapılması, öğrencilerden maket mezar başında anneleri için ağıt yakmalarının istenmesi gibi uygulamalar asla kabul edilemez. 3 Mart 3 Devrim yasasının kabulünün 100. Yıldönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak devrim yasalarına büyük bir kararlılıkla sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde konuştu.  Tören Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.