Veteriner hekimlerinin hayvan sağlığı ve beşeri sağlığı da korumak adına gece gündüz her alanda çalıştığını ifade eden Yuva, kamu veteriner hekimlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi ile tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar sağlık sınıfı olarak tanımlandığını aktardı. Yuva, “ Ancak veteriner hekimler, sağlık hizmetleri sınıfında olmalarına karşın çok büyük hak kayıpları yaşamaktadır. Sağlık çalışanlarına içerisinde yapılan tüm iyileştirmelerden muaf tutularak açık bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktadırlar.  Emekli olan veteriner hekimlerin, aynı sağlık sınıfında yer alan beşeri hekim ve diş hekimlerine kıyasla en az 16 bin TL maaş farkı vardır. Bu nedenle emekli veteriner hekimler ile diğer sağlık meslek mensupları arasında emekli maaşlarında yüzde 60 gibi bir fark oluşmuştur. Veteriner hekimlerin uğradığı bu hak kaybı Anayasa’nın eşitlik ilkesi açısından bakıldığında emekli veteriner hekimlere bu haklarının verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Sağlık sektöründe çalışan herkesin adil ve eşit şartlarda değerlendirilmesinin toplum sağlığının korunması adına çok önemli bir adım olacağının dile getiren Yuva, tüm paydaşların desteğiyle, emekli veteriner hekimlerin hak ettikleri maaşı alabilmeleri için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.