ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırasına konulması suretiyle yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın