ESGAZ Eskişehir’in doğalgaz dağıtımını yapan kuruluş.

Kutu bağlanması konusunda vatandaşın bazı sıkıntıları olduğu belirtiliyor.

Abonelikler konusunda bağlantıların hemen yapıldığı konusunda vatandaşlar memnuniyetlerini iletiyorlar ancak sıkıntı yeni binalara kutu bağlanmasında.

Vatandaşımız bu konudaki sıkıntısını şöyle aktarıyor.

“Daha önce gaz bağlantısı olmayan, Emek Mh. Eralp Sk. No: 43 Odunpazarı-Eskişehir (20314 ada 14 parsel) adresindeki tek katlı evimizi kat karşılığı verdik. 

Evde oturan yaşlı annem ve babam inşaat süresince kirada oturdular. İnşaat bittiği için de 29 Temmuz 2023 tarihinde yeni evlerine taşınma kararı aldık ve ev sahibine bildirimde bulunduk. Ev sahibi de yeni kiracı buldu. Dolayısıyla yeni evlerine acilen taşınmaları gerekiyor.

Binada oturacak olan tüm daire sahipleri bağlantı bedellerini yatırdılar. Taşınmak için kutu bağlantısı yapılması ve gazların açılmasını bekliyorlar. Ancak bugüne kadar doğal gaz bağlantısı yapılması için gerekli kutu montajı yapılmadı. 

Konu ile ilgili Esgaz A.Ş.’ya mail yoluyla ve bizzat giderek görüştüğümde, kutu bağlantısının yasal süre olan 3 ay içerisinde yapılabileceğini söylediler. Ne sorarsak soralım cevap yasal süre olan 3 ay içinde olacak. Başka bir bilgiye ulaşamadık.

Eskişehir ilinin merkez nüfusu yaklaşık 807.000’dir. Bu ikametgahı Eskişehir olarak gözükenlerin sayısıdır. 3 üniversite olan şehrimizde okumak için gelen öğrencilerin önemli bir kısmı ikamet adreslerini şehrimize aldırmamakta dolayısı ile yukarıdaki rakama dahil olmamaktadır. Yine coğrafi olarak merkezi bir konumda olan şehrimiz birçok sebepten dolayı göç almaktadır. Yani nüfusumuz görünenden daha çoktur.

Bu nüfus yoğunluğunda haliyle konut/barınma ihtiyacı da hat safhadadır. Arz talep dengesinin bozulması nedeniyle de kira ve gayrimenkul fiyatları aşırı derecede artmıştır.

Bu kadar konut / barınma ihtiyacı varken, üniversitelerin 2 ay içerisinde açılması ve dolayısıyla bu ihtiyacın katlanarak devam etmesi söz konusu iken, bir doğalgaz kutusunun bağlanması için 3 ay beklenmesi son derece mantıksızdır. Konutların kullanılamamasından dolayı yukarıda belirttiğim kira ve gayrimenkul fiyatlarının artışına neden olmaktadır.

Eskişehir’de tek firma olan Esgaz A.Ş.’nin 2022 yılı kârı 57.668.876,69 TL.’dir. 2023 yılı kârı arttırdığı fiyatlar ve enflasyon nedeniyle tahminimce 2 katına çıkacaktır. Bu kadar yüksek kazançlı bir firma, sırf kazancı azalmasın diye kutu bağlantısı ile ilgili gerekli birimlerinin ve çalışanlarının sayısını arttırmamakta, 3 ay gibi çok uzun sürelerde bu işi yapmaktadır. Kazancının yüksek olması için, vatandaşın daha fazla kira ya da gayrimenkul bedeli ödemesine sebep olarak vatandaşı mağdur etmektedir.”

***

Abone bağlantılarını hemen yapabilen ESGAZ kutu bağlantılarında neden bu kadar uzun süre veriyor.

Bu süre gerçekten de oldukça uzun.

Boş arsa üzerine yeni yapılan binalarda bu sorun yaşanıyor.

Daha önce doğalgaz bağlantısı olup yıkılıp yeniden yapılan binalarda bağlantının daha kolay olduğu da ifade ediliyor.

Yeni binalarda gerçekten de 3 ay veya daha uzun sürelerde bağlantıların yapılması şikayetlere neden oluyor.

Ve böyle durumda olan onlarca binanın, yüzlerce vatandaşın olduğu belirtiliyor.

Konu hem EPDK’ya hem de CİMER’e iletişmiş durumda.

ESGAZ yöneticileri bu konuyla ilgilenip mağdur olan vatandaşların sorunlarına çözüm bulmalı.