Kalp damar hastalıklarının artması ile birlikte, bu hastalığın tanısı ve tedavisi için yeni teknolojiler de hızla gelişmekte. Her ne kadar kalp damarlarının içini görüntülemek için en önemli teknik koroner anjiyografi olsa da bazı ciddi ve özellikle kalbin en büyük damarı olan sol koroner arterlerin ileri derecede daralması veya tedavisi konusunda anjiyografi yöntemi tek başına yeterli olamamakta ve daha ileri teknoloji olan damar içi görüntüleme tekniği olan IVUS tekniği gerekmektedir.

ameliyat 2

Kalbin sol ana damarındaki hastalıklarında genellikle öncelikle by-pass ameliyatı önerilse de bazı hastalar ya ameliyatı kabul etmiyor ya da ameliyat yüksek riskli olduğu için yapılamıyor. Bu hastalar da literatürde IVUS teknolojisinin yardımıyla stentle tedavi by-pass ameliyatından uzun dönemde farklı olmadığı gösterilmiştir. IVUS teknolojisi ülkede yeterince yaygın kullanılmamaktadır, Eskişehir ve çevre iller arasında ilk kez Eskişehir Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kardiyoloji bölümünde Doç. Dr. Bektaş Murat önderliğinde 3 hasta IVUS tekniği uygulanarak tedavi edildi.