Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü seminerleri çerçevesinde “Tavsiyelerin Davranış Üzerindeki Etkisi: İlkokul Çocukları İle Bir Saha Çalışması” konulu çalışmanın sunumu gerçekleştirildi. Düzenlenen seminere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

“Öğrenciler akran etkilerine oldukça açık durumda”
Koç Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Dr. Mert Gümren gerçekleşen seminerde şunları aktardı:
“Bu saha çalışması, ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinde, azim ve diğerkâmlık konularında başka çocuklardan tavsiye almanın, öğrencilerin davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmakta. Deneysel iktisat metotlarını kullanan bu araştırma, azim, risk alma, diğerkâmlık gibi konularda başka öğrencilerden tavsiye alan öğrencilerin, davranışlarını tavsiyeler doğrultusunda nasıl değiştirdiğini incelemekte. Araştırmada gözlemlenen ilginç bir bulgu, daha az azimli olma tavsiyesi olan öğrencilerin bu tavsiyeyi dikkate almaması, fakat diğer tavsiyeleri alan öğrencilerin, davranışlarını tavsiyeler doğrultusunda değiştirmesi oldu. İlkokul öğrencilerinin davranışlarını teşvikli davranışsal metotlar ve deneysel oyunlar ile ölçen bu çalışma, öğrencilerin akran etkilerine oldukça açık olduğunu ve akran tavsiyelerinin davranış değişiminde önemli bir rol oynadığını göstermesi açısından önemli bir durumdadır.”