Sendika adına basın açıklamasını Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkan Yardımcısı İlhami Yücel, yaptı. Emeklilerin sendika çatısı altında örgütlenmesinin zorunlu ihtiyaçtan kaynaklandığının altını çizen Yücel, bedelini peşin ödedikleri emeklilik haklarının insanca yaşamların güvencesi olması gerektiğini söyledi.  Yücel, “Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler; herkesin sendika kurabileceğine hükmetmektedir. Yine Anayasamızın 90. Maddesi’nde iç hukukun uluslararası sözleşmelerle çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır denmektedir. İç hukukta bir düzenleme yapılmamışsa, sorun bizim değil, sorun yasa koyucularındır. Haklar yasadan önce geleceği bütün hukuk çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı bir gerçektir. Bu nedenle ilgili iş mahkemesinin Tüm Emeklilerin Sendikası’nı kapatması bize göre hukukla bağdaşmayacaktır. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez” ifadelerini kullandı. Sendikalarının tek amacının emeklilerin insanca yaşaması olduğunu savunan Yücel, Ankara Valiliği tarafından açılan kapatma davasının 2. duruşmasının 8 Haziran’da Ankara 4. İş Mahkemesinde görüleceğini belirtti. Yücel, “Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Emeklilerin sendika kurması, biriktirdiğimiz emeğin geri dönüşünün bizlerin insana yakışır yaşam sürdürmesini sağlaması içindir. Oysa bugün emeklileri bırakalım insanca yaşamı, çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında, ölüm ile yaşam arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Geriye kalanların tamamı istisnalar hariç yoksulluk sınırının yarısı kadar bile maaş alamıyor” şeklinde konuştu.