Eğitim Sen üyeleri Hamamyolu Yediler Parkı’nda duruma tepki göstermek için eylem gerçekleştirdi. Eylemde konuşan Şube Başkanı Faik Alkan, Eskişehir kamuoyunu rahatsız eden bu uygulamanın sonlandırılması gerektiğini söyledi. Alkan, ‘‘Okullarda öğrencilere manevi danışmanlık için imam, vaiz vb. diyanet personeli görevlendirilmesi hukuka, pedagojik ilkelere, çocuk hakları sözleşmesine açıkça aykırıdır. Mevzuat hükümlerinde okullarda psikolojik danışmanlık hizmetini rehber öğretmenlerinin hangi ilkelere yürüteceği belirlenmişken üçüncü kişilere bu görevin verilmesinin hukuksal dayanağı yoktur. Eğitimci olmayan bu kişilerin çocukların ruhsal durumlarında ve kişilik yapılarında ne denli olumsuzluklar yaratacağı, aldıkları eğitimle ve rehberlikle bağdaşmayan sonuçlara neden olacağı kuşkusuzdur. Devletin eğitim- öğretim yetkisini kötüye kullanıma ve/veya olumsuz sonuçlara neden olabilecek şekilde yetki devri, çocuk hakları sözleşmesine de aykırıdır.  Bu bağlamda bir an önce Milli Eğitim Bakanlığının bu görevlendirmeye dayanak olan protokolleri iptal etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde öğrenci velileri de idari yargıya başvurma hakları vardır. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, eğitime bir katkı sunmak istiyorsanız önce ikili eğitimi, sınıflardaki öğrenci sayısını 25-30'a düşürün, okullara 1 öğün yemeği ücretsiz verin. Okullara yeterince rehber öğretmen ve doktor görevlendirin. Ne demek " manevi danışman"! Zaten okullarda zorunlu ve seçmeli din dersleri yeterince fazla iken bir de cami imamlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevlendirilmesini anlamak mümkün değildir. Yoksa Sayın Pervin Töre, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine güvenmiyor musunuz ki bu protokolü imzaladınız? Eskişehir kamuoyu bilmelidir ki demokratik kitle örgütleri ve Eğitim Sen olarak başta hukuksal işlemler dâhil olmak üzere çocukların üstün yararı adına süreci takip edeceğiz. Bu ülkenin olmazsa olmazı inanç özgürlüğü ve bilimsel eğitimdir’’ diye konuştu.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Öte yandan CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de protokolü TBMM gündemine taşıdı. Süllü, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” hakkında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Süllü, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: ‘‘Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü”’nün amacı, kapsamı, dayanakları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü’nün yükümlülükleri nedir? Eskişehir’deki lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarında faaliyet yürütecek olan din görevlileri pedagojik formasyon eğitimleri almış mıdır? Aldılarsa söz konusu bu eğitimler nelerdir? Okullarda görevlendirilecek İl Müftülüğü personeli hangi ölçütlere göre belirlenmektedir? Okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görev yaparken İl Müftülüğü personelinin okullarda görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? İl Müftülüğünün personeli Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha liyakatli olduğu için mi görevlendirilmektedir? Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yerine getiremeyeceği hangi faaliyetler İl Müftülüğü personeli tarafından yürütülecektir? Öğretmenler de protokol kapsamında mıdırlar? Öğretmenlerin görev ve yükümlülükleri var mıdır? Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” hangi illerde ve toplam kaç okulda uygulanmaktadır? Söz konusu protokolün uygulamadan kaldırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır?’’