Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda da 2016 yılına ait; “Elektrik tüketimine göre”, “Doğalgaz tüketimine göre” ve “Elektrik ve Doğalgaza (toplam) göre” Karbon Salınım Haritaları hazırlandı. 2016 yılı Elektrik Tüketimine göre Karbon Salınım Haritası’na göre Emek ve Büyükdere Mahallelerinde yüksek karbon salınım değeri olduğu anlaşılırken, Doğalgaz Tüketimine göre Karbon Salınım Haritası’na göre Sümer Mahallesi’nde yüksek karbon salınım değeri olduğu tespit edildi. Elektrik+Doğalgaz Tüketimine göre Karbon Salınım Haritası’na göre yüksek Karbon salınım değeri olan mahalleler ise şunlar; Emek, 71 Evler, Büyükdere, Vişnelik, Gökmeydan.

HARİTALARI KULLANILARAK ALINABİLECEK ÖNLEMLER DE BELİRLENDİ

Odunpazarı Bölgesi’nin Karbon Salınım Haritasını hazırlayan Odunpazarı Belediyesi, bu haritalar kullanılarak alınabilecek önlemleri de belirledi. Odunpazarı Bölgesi’nin Karbon Salınım Haritası kullanılarak alınabilecek önlemler ise şöyle:Enerji verimliliğinin artırılması, (Binaların ısıtılıp soğutulmasında ve endüstride kullanılan enerjide verimliliği arttırılabilir. Bunların arasında binalardaki izolasyonların daha etkin hale getirilmesi teknolojik olarak en hazır uygulamadır. Tasarım aşamasında dikkat edilmemiş binalarda bu yatırımlar yüksek olabilir. Ancak, bugünkü bilgi ve teknolojik düzeyimizle karbon salınımlarını azaltmanın en kolay yöntemi budur. Belediyelerin bu konuya önem vermesi gerekir. LED ampul kullanımı özendirilebilir.)Toprak kullanımının veriminin artırılması ve ormanların azalmasının önüne geçilmesi, sınırları içinde Kent Ormanı sınırlarının arttırılması çalışmalarına başlanacaktır. Karbon salınımlarını azaltacak enerji üretim teknolojilerine öncelik verilmesi, Güneş Enerjisi kullanılmasını teşvik edecektir. Bu konuda güneş enerjisi kurumu için uygun yer belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Ulaşımda karbon salınımı yaratmayan enerji kullanımına geçilmesi.”

“MAHALLELERDE İNSAN SAĞLIĞINI ÖNCELİK OLARAK KABUL ETTİK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı AV. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin bu yöntemleri kullanarak her yıl belediye sınırları içinde bulunan mahallelerde çalışmalar sürdürerek,  karbon değerlerinin azaltılması yönünde çalışmalar yapacağını söyledi. Odunpazarı Bölgesi içindeki mahallelerde insan sağlığını öncelik olarak kabul ettiklerini vurgulayan Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi de böylelikle Akıllı Belediyecilik çalışmalarında ilk şartını yerine getirmiş oldu” dedi.

NEDEN KARBON SALINIM HARİTALARI HAZIRLANDI?

Sanayileşmenin ve nüfus artışının hızla artmasıyla birlikte hava kirliliği artık insan yaşamını tehdit eder boyuta ulaştı. Bu kirliliğin yaratacağı tehlikeyi fark eden ülkeler, Kyoto Protokolü çerçevesinde öncelikle hava kirliliğini belli bir sınırın altında tutmanın yollarını aramaya başladı. Şehirler ise bu hava kirliliğinden etkilenen yerlerin en başında geliyor. Hava kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının yerine fosil enerji kaynaklarının kullanılması. Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkan sera gazı ise karbon ve karbondioksitten oluşuyor. Bu durum da atmosferdeki gaz birikiminin artmasına neden oluyor. Karbon ve türevlerinin çıkışı, karbon salınımı olarak bilinmektedir. Karbon salınımı ise gazların atmosferde asılı kalarak, hava sirkülasyonlarının engellenmesine, atmosferik faaliyetlerin yavaşlamasına, atmosferde radikallerin oluşmasına ve atmosferin özelliklerinin bozulmasına neden olarak küresel sorunlara yol açıyor. İşte bu küresel sorunlardan biri de küresel ısınmadır. Karbon salınımı ile küresel ısınma doğru orantıda ilerlemektedir. Yani karbon salınımı arttıkça, küresel ısınma sorunu da büyüyor. Küresel ısınmanın etkileri sonucunda, buzullar erimekte, hayvanların nesli tükenmekte, canlı hayatı riske girmekte, iklim değişmekte. Dünyada karbon salınımına neden olan alanların başında yüzde 70’lik bir oranla şehirler geliyor. Şehirlerde yaşayanlara yaşadıkları yeri uygun hale getirmek ve karbon salınım oranını azaltacak çalışmalar yapmakta da başrol belediyelere düşüyor. Bu durumun farkında olan Odunpazarı Belediyesi ise “Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini korumak için insanoğlunun ürettiği karbon salınımlarını azaltması gerekiyor” diyerek Odunpazarı Bölgesi’nin Karbon Salınım Haritasını çıkardı.