Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yürütücülüğünde, kadınların sanayideki istihdam edilebilirliğini artırmak için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finansa edilen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hazırladığı ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteklediği “Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi” projesi çerçevesinde Baycan Elektrik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzaladı. Kadınların çalışma hayatına katılarak istihdama daha fazla katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin protokolü Eskişehir OSB Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Baycan Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Engin Yılmaz’ın katılımıyla imzalandı.

"Mesleki beceri kazandırılarak istihdam edilecekler"
Protokol imza töreninde konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu proje ile sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflediklerini söyledi. Başkan Küpeli, “Sanayiyi ve toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kadınları buluşturan sosyal içermeye sahip bu proje, istihdam edilebilirliği arttıracaktır. Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan ve farklı sebeplerle iş piyasası dışında kalmış olan kadınlara mesleki beceri kazandırılması ve işbaşı eğitimleriyle üretim süreçlerini içeren bir atölyenin kurularak kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması, toplum refahının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Proje, istihdam edilebilirliğin süreklilik sağlaması amacıyla sürekli yaşayan bir model olarak kurgulanmıştır” diye konuştu.

Kadının iş yaşamında yer almasının kişisel ve toplumsal kalkınma açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Küpeli, “Projenin genel hedeflerinden bir diğeri sosyal içermedir. Toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan ASH İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınların sanayi sektörü ile tanışarak, meslek sahibi olmaları ve sanayi kuruluşlarında istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyi artmış, yaşam kaliteleri yükselmiş olacaktır” ifadelerinde bulundu.

"Şehrin ekonomik hayatına olumlu katkı sunacaktır"
“Üreten Eskişehir Güçlü Türkiye” mottosuyla hareket eden OSB olarak kadınların işgücüne katılım oranlarını artırılmasını her zaman desteklediklerini ileten Başkan Nadir Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayi işgücünün yaklaşık yüzde 25’ini kadınlar oluşturmaktadır. Proje özellikle dezavantajlı kesim özelinde bu işgücü ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma günümüzde sadece ekonomik değil çevre ve sosyal etkenleri de içine alan bir anlayış olup insanı merkeze alan bir kalkınma yaklaşımıdır. Sosyal ve ekonomik gelişme bir arada telaffuz edilmektedir. Proje sosyal içerme ve sanayi iş birliğine örnek olup bölgede ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır. Sosyal içerme örneği olarak toplumun dezavantajlı kesiminin entegrasyonu ile sanayi sektörüne işgücü sağlanacak ve hizmet alanı oluşturulacktır İstihdam artışının sağlanacak olması şehrin ekonomik hayatına olumlu katkı sunacaktır. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacaktır.”

"İstihdama yönelik projelerin her zaman destekçisi olduk"
Baycan Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Engin Yılmaz ise firma olarak böylesi önemli bir projenin paydaşı olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. İstihdama yönelik projelerin her zaman destekçisi olduklarını belirten Yılmaz, “Kadınlarımız yaşamın her alanında, sabrı, sevgisi, fedakârlığı ve çalışkanlığı ile toplumun en önemli kişileridir. Firma olarak Kadınlarımızın toplumda her yönüyle güçlü olmasına her alanda destek olduk ve bu alandaki çalışmalarımızı tüm gayretlerimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Eskişehir OSB ile yaptığımız bu iş birliği protokolü bizim için çok özel ve çok anlamlı. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.