İsrail ile Filistin arasındaki savaş 10. Gününe geldi.

Savaş diyoruz ama bu savaştan daha çok bir katliam.
Savaşın da kendine göre kuralları vardır, bu kuralların hiç biri uygulanmıyor.

Son olarak hastaneye yapılan saldırı ve yüzlerce ölü.

İsrail’in yaptıkları dünyanın çoğu ülkesi tarafından kabul edilmiyor, kınanıyor, açıklamalar yapılıyor.

Ama son yaşanan durum insanlık dışı gerçekten.

***

Hastaneye yapılan saldırı, kınanmaktan öte artık lanetleniyor.

Savaşlarda hastane binalarının, çadırlarının üzerlerine kocaman sağlık logoları konur ki yapılacak hava saldırılarında buralara dokunulmasın diye.

Ölenlerin çoğunluğu sivil özellikle de çocuklar.

Konu bir sağlık kuruluşuna saldırı olunca, sağlıkçılar da bu duruma sessiz kalamadı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu aldığı kararla, tüm sağlık kurumlarında yakalarına, kapılara, pencerelere siyah kurdele bağlayacak.

***

Tabip Odası ayrıca yaptığı açıklama ile saldırıyı lanetledi ve şunları ifade etti.

“Hamas saldırısını fırsat bilip işgali tamamına erdirmeyi hedefleyen İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar soykırım boyutuna ulaşmıştır. Temel gereksinimlerin ulaşmasını engelleyerek işlemez hale getirdikleri sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok sayıda sağlık emekçisinin, hastanın ve sivilin katledilmesini lanetliyoruz.

Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!

İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun! Barış, hemen şimdi!

Tüm sağlık kurumlarında yakalarımıza siyah kurdele takıyor, kapı ve pencerelerimize bağladığımız kurdelelerle insanlığın acısını paylaşıyoruz.”

***

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da “Bölgede yaşanan çatışmaların tek sorumlusunun masum insanları kadın çocuk demeden katleden İsrail hükümetidir.  İsrail’in, hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon, kim ne derse desin bir savaş değil, katliam ve soykırımdır” diyerek tepkisini gösterdi.

***

Tabi ki insanlar bu katliamın bir an önce durmasını istiyor.

Hiç kimse çocukların, insanların ölmesini, öldürülmesini istemiyor.