Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Mumcu ile Doç. Dr. Canan Akay’ın geliştirdiği adeziv dental materyallere uygulanan itme testiyle standart tekrarlanabilir bir ölçümün oluşturulabilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Diş hekimliğinin protetik diş tedavisi, restoratif, endodonti, pedodonti, ortodonti gibi birçok bölümünde adeziv dental materyaller kullanılmaktadır. Bu materyaller üzerine uygulanan itme testi genellikle materyale dikey olarak uygulanan sabit bir yük altında iki yüzey arasındaki kopmaya-kırılmaya karşı direnci ölçmek için gerçekleştirilmektedir. Bu testin amacı, bir bağlantıdaki yapıştırıcının (adezivin) performansını karşılaştırmak, yapıştırdığı iki yüzey arasındaki bağlantının kuvvetini ve mekanik tepkisini belirlemektir. Dental materyallerin birbirleriyle veya diş dokuları ile adezyonu diş hekimliği başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu buluşla pazara sunulan yeni ürünlerin ve mevcut materyallerin push out testi ile adezyon kabiliyetlerinin değerlendirilmesi, eski ürünlerle rakamsal mukayese için tekrarlanabilir bir standart oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Malzeme bilimi, mühendislik bilimi ve medikal alanlardaki araştırmacıların kullanımına sunulan buluş, Universal test cihazı bulunan araştırma laboratuvarlarında her çeşit test cihazına uyumlanabilmektedir" denildi.