Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bu yıl 34. Yaşını kutluyor.

1980 yılında Türkiye’nin yetiştirdiği önemli isimlerden olan Prof. Dr. Türkan Saylan ve Aysel Çelikel tarafından kurulan bu dernek özellikle kız çocuklarının eğitimine ve onların ülkeye kazandırılmasında önemli rol üstlendi.

“Kardelenler Projesi” ile onbinlerce kız çocuğu yüksek öğrenim görerek ülkelerini yararlı oluyorlar.

ÇYDD Eskişehir Şubesinin bir-iki dönem yönetiminde bulundum.

Eskişehirli hayırseverlerin de katkısıyla burs verilen öğrencilerin nasıl zor şartlar altında eğitimlerini tamamlamaya çalıştıklarını gördüm.

ÇYDD sadece kız çocuklarının eğitim görmesine değil, kız ve erkek öğrencilerin, kadınların, gençlerin yetişmelerine de katkı sunuyor.

Hazırladığı projeler, kurslar ve eğitim programlarıyla her kesime dokunuyor.


***


Derneğin en başarılı şubelerinin başında Eskişehir şubesi geliyor.

Başkan Sevgi Akmen ve yönetim kurulu Eskişehir’de üniversite öğrenimi gören gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmeleri için çırpınıyorlar.

Geçtiğimiz gün 34. Yaşı da kutladılar.

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütü.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması, toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.


***


İlkeleri; sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak.

Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirmek.

Partiler üstü konumunu korumak.

Misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak.

Vizyonumuz;  Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmak.

Çağdaşlık Anlayışı; Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayış.

Değerleri; Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık, Demokrasi Kültürü ve Laiklik,

Hukukun Üstünlüğü, Dürüstlük, Güvenirlilik, Çevre Bilinci ve Emeğe Saygı.


***


Ülkemiz için çok değerli olan bu kuruluşa daha nice 34 yıllar diliyorum.